Välj en sida

Konstruering av kontrollutrustning för ett nytt GIS-ställverk

Uppdragsgivare

Svensk Elkraftsentreprenad

Segment

Stationer

Slutkund

E.ON

Plats

Torsebo, Skåne

Period

2019-2022

Modern och säker anläggning för E.ONs regionnätsstation

Vinnergi har konstruerat kontrollutrustningen för ett nytt 50kV GIS-ställverk med tillhörande nollpunktsreaktor för E.ONs regionnätstation i Torsebro i östra Skåne.

Vinnergis roll i projektet

I det här projektet har Vinnergis konsulter konstruerat, skapat inkopplingsunderlag samt konfigurerat, provat och driftsatt kontrollutrustningen på uppdrag av Svensk Elkraftsentreprenad (SEKE). Vi har sett till att konstruktionen är anpassad till det nya ställverket, integrerat med den befintliga anläggningen samt raserat äldre kontrollutrustning. Detta har krävt förståelse för alla funktioner i anläggningen, för att andra delar i driften inte skulle påverkas.

Det betyder att vi varit med hela vägen från projektstart, och samarbetat med både SEKE och E.ON tills det är dags att leverera slutdokumentationen.

Det här hjälpte vi Svensk Elkraftsentreprenad med

  • Konstruktion för kontrollskåp till 50 kV GIS-ställverk
  • Konstruktion för kontrollutrustning i fack till 50 kV GIS-ställverk
  • Anpassning mot äldre stationsutrustning
  • Utbyggnad och anpassning av befintligt fjärrkontrollsystem
  • Reläskyddsprov och konfigurering av kontrollutrustning
  • Idrifttagning av kontrollsystemet till den nya anläggningen
  • Övrig dokumentation och slutdokumentation

Våra tjänsteområden i detta projekt

Sjöfruskolan Umeå

Kontakt Vinnergi

Namn: Samuel Björnkvist
Telefon: +46 70 373 9979
Mail: samuel.bjornkvist@vinnergi.se

Låt oss kontakta dig

Vi ser till att rätt person kontaktar dig.

Mer information inom referensen:

  • Alla
  • Segment
  • Tjänster
Stationer Segment
Stationer

Vi är experter på regionnätsstationer, avancerade lokalnätsstationer samt stamnätsstationer och arbetar på uppdrag av både elnätägare och industri. Våra elkonsulter genomför elektriska och mekaniska konstruktionsritningar för stationen och bistår entreprenörer med stöd under både upphandling och genomförande. Våra huvudkompetenser är projektledning, konstruktion, nätberäkning, selektivplaner, störningsutredning, drifttagning, provning och besiktning.

Dokumentation Tjänst
Dokumentation

Vinnergi är idag en av de främsta aktörerna inom digitalisering och dokumentation av infrastruktur. Vi är specialister på att hantera, strukturera och digitalisera stora mängder av information. Med hög intern kompetens kring våra kunders verksamhet och system, samt vår erfarenhet och kunskap i informationshantering, ser vi till att skapa synergieffekter som ger vinnande resultat. Vi arbetar med dokumentation inom fibernät, mobilnät, eldistribution, järnväg, industri och fastighetsteknik.

Projektering inom elkraft Tjänst
Projektering inom elkraft

Våra projektörer har erfarenhet, bredd och insikt vilket erbjuder en komplett kompetensbas av elnätstjänster inom projektering som nätberäkning och nätanalys. Våra tekniska konsulter kan vara behjälpliga vid allt från transmission ner till anslutning av en den enskilda kunden. Vi utgår från kundens tekniska riktlinjer och krav på hur en projektering ska ske i elnätet. Våra elnätsprojektörer har lång erfarenhet av modellering, olika typer av förstudier och utredningar samt dokumentation. Dessutom kan våra kraftkonsulter stötta med förfrågningsunderlag, upphandlingsstöd och rådgivning.