Elnätsprojektering Vinnergi teknikkonsult – 24kv lokalnätsledning Fälloheden

Vinnergis projekteringskonsulter erfarenhet, bredd och insikt vilket erbjuder en komplett kompetensbas av elnätstjänster inom projektering som nätberäkning och nätanalys. Våra tekniska projektörer kan vara behjälpliga vid allt från transmission ner till anslutning av en den enskilda kunden. Våra elnätsprojekterörer utgår från kundens tekniska riktlinjer och krav på hur en projektering ska ske i elnätet. De har lång erfarenhet av modellering, olika typer av förstudier och utredningar samt dokumentation. Dessutom kan våra kraftkonsulter stötta med förfrågningsunderlag, upphandlingsstöd och rådgivning.

Vill du veta mer?

Låt rätt person kontakta dig.

Kontakta mig om Projektering inom elkraft

Växel: +46101024400

Förprojektering

Vinnergis elkraftkonsulter erbjuder förprojektering inför projektering.

Nätberäkning och nätanalys

Våra elkonsulter utför nätanalyser och nätberäkningar, långsiktig nätplanering och utredningar samt hjälper till att utveckla elnätet på bästa möjliga sätt.

Modellering

Våra elkraftkonsulter modellerar elnätet för att exempelvis utvärdera nuvarande lösningen eller designen av nya investeringar.

Förstudier, utredningar, rådgivning

Vinnergis elingenjörer genomför förstudier, utredningar och rådgivning.

Inmätning och utsättning

Vid inmätning och utsättning använder vi oss av toppmoderna GPS-instrument med cm-noggrannhet och även av drönare där dessa är effektiva vid inmätning av större markytor och framställning av terrängmodeller.

Beslutstöd

Våra kraftkonsulter tar fram beslutstöd som ni tryggt kan luta er mot.

Upphandling

Vi stöttar eller ansvarar helt för upphandlingsprocessen i delar av eller hela projekt.

Förfrågningsunderlag

Våra kraftkonsulter tar fram ett förfrågningsunderlag att använda som underlag för exempelvis upphandlingar.

Dokumentation

Vinnergis elnätsberedare är experter på elnätsdokumentation i olika dokumentationssystem och driftsystem.

Referenser inom Elkraft

Referenser energy

Segment inom Projektering inom elkraft

 • vinnergi segment lokalnät

  Lokalnät

  Lokalnätet behöver förstärkas och moderniseras för att stå redo för omställningen till grön el och utbyggnaden av laddinfrastruktur. Vinnergi är heltäckande elkonsulter inom lokalnät – oavsett om det är i storstaden, skärgården eller på landsbygden hanterar vi allt inom sjökabel, luftledning, jordkabel och stationer. Vi dimensionerar, designar, ljusberäknar och inmäter...
 • vinnergi segment regionnät

  Regionnät

  Vinnergis kraftkonsulter har lång erfarenhet av högspänningsnät och hållbara lösningar för Sveriges regionnät, vilket innefattar både regionnätsledningar och regionnätsstationer. Våra kontrollanläggningsingenjörer provar ställverk och reläskydd. Vi har beredare och projektörer som erbjuder förstudier och stöttar med förfrågningsunderlag och upphandling inför projekten, medan våra konstruktörer designar ställverk och luftledning.
 • Vinnergi segment stamnät

  Stamnät

  Stamnätet är ryggraden i det svenska kraftsystemet och försörjer hela landet med el. Nu har förutsättningarna förändrats. Den gröna omställningen, nya tekniker, ändrade användningsmönster och regelverk ställer högre krav på systemet sett till kapacitet, drift och säkerhet. Vinnergis kraftkonsulter hjälper till med förstudier, projektering, projektledning, besiktning och konstruktion. Våra ingenjörer...

Kontakta Vinnergi om tjänsten – Projektering inom elkraft

Hitta rätt kontor

Ring växeln

+46101024400

Låt oss kontakta dig

Kontakta mig om Projektering inom elkraft