Elnätsprojektering Vinnergi teknikkonsult – 24kv lokalnätsledning Fälloheden

Vinnergis projekteringskonsulter har erfarenhet, bredd och insikt vilket erbjuder en komplett kompetensbas av elnätstjänster inom projektering som nätberäkning och nätanalys. Våra tekniska projektörer kan vara behjälpliga vid allt från transmission ner till anslutning av den enskilda kunden. Våra elnätsprojektörer utgår från kundens tekniska riktlinjer och krav på hur en projektering ska ske i elnätet. De har lång erfarenhet av modellering, olika typer av förstudier och utredningar samt dokumentation. Dessutom kan våra kraftkonsulter stötta med förfrågningsunderlag, upphandlingsstöd och rådgivning.

Låt oss kontakta dig om

Projektering inom elkraft

Växel: +46101024400

Förprojektering

Vinnergis elkraftkonsulter erbjuder förprojektering inför projektering.

Nätberäkning och nätanalys

Våra elkonsulter utför nätanalyser och nätberäkningar, långsiktig nätplanering och utredningar samt hjälper till att utveckla elnätet på bästa möjliga sätt.

Modellering

Våra elkraftkonsulter modellerar elnätet för att exempelvis utvärdera nuvarande lösningen eller designen av nya investeringar.

Förstudier, utredningar, rådgivning

Vinnergis elingenjörer genomför förstudier, utredningar och rådgivning.

Inmätning och utsättning

Vid inmätning och utsättning använder vi oss av toppmoderna GPS-instrument med cm-noggrannhet och även av drönare där dessa är effektiva vid inmätning av större markytor och framställning av terrängmodeller.

Beslutstöd

Våra kraftkonsulter tar fram beslutstöd som ni tryggt kan luta er mot.

Upphandling

Vi stöttar eller ansvarar helt för upphandlingsprocessen i delar av eller hela projekt.

Förfrågningsunderlag

Våra kraftkonsulter tar fram ett förfrågningsunderlag att använda som underlag för exempelvis upphandlingar.

Dokumentation

Vinnergis elnätsberedare är experter på elnätsdokumentation i olika dokumentationssystem och driftsystem.

Referenser inom Elkraft

Referenser energy

Segment inom Projektering inom elkraft

 • vinnergi segment lokalnät

  Lokalnät

  Lokalnätet behöver förstärkas och moderniseras för att stå redo för omställningen till grön el och...
 • vinnergi segment regionnät

  Regionnät

  Vinnergis kraftkonsulter har lång erfarenhet av högspänningsnät och hållbara lösningar för Sveriges regionnät, vilket innefattar...
 • Vinnergi segment stamnät

  Stamnät

  Stamnätet är ryggraden i det svenska kraftsystemet och försörjer hela landet med el. Nu har...