Plats: Lund
Uppdragsgivare: ApQ El AB
Segment: Kontor
Period: Januari 2021 – pågående

Kontakt Vinnergi

Namn: Fredrik Johannesson
Telefon: +46 70 062 47 46
Mail: fredrik.a.johanesson@vinnergi.se
Ort: Malmö

Beskrivning av projektet

Vinnergi har på uppdrag av ApQ El AB ansvar för projektering av el- och teletekniskasystem under pågående ombyggnation av Raffinaderiet 3 i Lund. Den anrika fastigheten med K-märkt fasad är belägen i sockerbruksområdet intill Lunds centralstation. Ombyggnationen kommer resultera i funktionella och moderna kontorslokaler, med omtanke att bevara byggnadens ursprungliga identitet genom materialval med anknytning till industrihistorien. Kontorslandskapen på totalt 5800 m2 är dessutom miljöcertifierade.

Tjänster för Raffinaderiet 3

 • Kanalisation

 • Kraft

 • Belysning

 • Data

 • Passagesystem

 • Brandlarmanläggning

Vi är tacksamma över att få förtroendet för projektering av el- och telesystem åt ApQ El AB. Det känns fantastisk kul att vara med och utveckla denna anrika lunda-fastighet till toppmoderna arbetsplatser med materialval som knyter an till industrihistorien, berättar Fredrik Johannesson uppdragsledare på Vinnergi.

Våra tjänsteområden för Projektering av el-och telesystem, Raffinaderiet 3

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Projektering av el-och telesystem, Raffinaderiet 3

 • Vinnergi segment kontor

  Kontor

  Flexibilitet blir en allt viktigare faktor när det gäller om- och nybyggnation av framtida kontorslokaler....