Välj en sida

Planritningar el- och telesystem Taheskolan, Jönköping

Sjöfruskolan Umeå

Plats: Taheskolan, Målövägen 2,  Jönköping
Uppdragsgivare: Jönköping Kommun
Segment: Utbildningslokaler
Period: 2019-2021

Kontakt Vinnergi

Namn: Ulf Andersson
Telefon: +46 70 8175148
Mail: ulf.andersson@vinnergi.se

Beskrivning av projektet

På uppdrag av Jönköpings kommun har Vinnergi varit delaktiga i att bygga om en befintlig kontorsbyggnad till en skola för elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Ombyggnaden av lokalerna har möjliggjort en utökning av skolklasser och Taheskolan har idag 200 elever, till skillnad mot tidigare då skolan hade strax under 100 elever och skolklasser upp till årskurs 3. I projektet ingick samtliga el- och teletekniska installationstyper, samt säkerhetstekniska installationer

Exempel på tjänster för Ombyggnad av Taheskolan i Jönköping

Planritningar

  • Kanalisation
  • Kraft
  • Belysning
  • Brand
  • Teletekniska system
  • Säkerhet
  • El för styr

Vill du veta mer?

  Växel: +46101024400