Bild: EGA

Plats: Malmö
Uppdragsgivare: Eitech AB
Segment: Kontor
Period: December 2021- pågående
Entreprenadform: Totalentreprenad
Fastighetsägare: Wihlborgs

Kontakt Vinnergi

Namn: Fredrik Johannesson
Telefon: +46 700 62 47 46
Mail: fredrik.a.johannesson@vinnergi.se

Beskrivning av projektet

Vinnergi har i uppdrag av Eitech AB ansvar för projektering av systemhandling för el- och teletekniskasystem för parkeringshuset anslutet till kontorsbyggnaden Vista. Byggnaden är certifierad Miljöbyggnad Guld, The WELL building standar v2 samt NollCO2. Dessa certifieringar innebär att Vista håller hög nivå kring energiförbrukning, materialval och inomhusklimat och att välbefinnandet är en stark faktor i byggnadens design.

Tjänster för Vista

 • Solceller

 • El för klimatstyrning

 • Kanalisation

 • Kraft
 • Teknisk beskrivning för El- och telesystem

 • Belysning
 • Data

 • Passagesystem

 • Brandlarmanläggning

Vi är stolta och tacksamma över att få förtroendet för projektering av systemhandling för el- och telesystem åt Eitech AB. Det känns väldigt kul att få vara del av ett riktigt stort projekt och utvecklingen av ett nytt landmärke i Hyllie, berättar Fredrik Johannesson uppdragsledare på Vinnergi.

Våra tjänsteområden för Projektering av systemhandling för el-och telesystem – Vista Malmö

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Projektering av systemhandling för el-och telesystem – Vista Malmö

 • Vinnergi segment kontor

  Kontor

  Flexibilitet blir en allt viktigare faktor när det gäller om- och nybyggnation av framtida kontorslokaler....