Energieffektiv, automatiserad och moderniserad brandstation 

Brandstationen i Bjurholm behöver moderniseras för att förbättra personalens arbetsmiljö markant, och snabba på räddningstjänstens svarstid. 

Vinnergi har projekterat elanläggning och teleteknik inför om- och utbyggnationen, med fokus på att klara det ökade effektbehov moderniseringen leder till, att säkerställa drift, energieffektivisera, samt att automatisera. 

Uppdragsgivare

Bransch

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Period

202210 – 2023-04

Brandstationen i Bjurholm behöver moderniseras för att förbättra personalens arbetsmiljö markant, och snabba på räddningstjänstens svarstid. 

Vinnergis uppdrag:

Projektera elanläggning och teleteknik inför om- och utbyggnationen. Vi har fokuserat på att klara det ökade effektbehov moderniseringen leder till, att säkerställa drift, energieffektivisera, samt att automatisera. 

Uppdragsgivare

Bjurholm kommun

Bransch

Fastighet

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Period

2022-10 – 2023-04

Kontakt Vinnergi

Rune Isaksson
+46 70 553 0205
rune.isaksson@vinnergi.se

Uppdrag och utmaning

Räddningstjänstens verksamhet och fastighetens drift får inte påverkas medan om- och utbyggnaderna pågår, vilket innebar att elkraftsförsörjningen behövde säkras i projekteringsfasen. 

Bjurholms brandstation ska få en ny vagnhall, kontor, utbildningslokal, träningslokal, serviceutrymmen och inte minst duschar och separata omklädningsrum för kvinnor och män, medan den ursprungliga delen ska renoveras.  

Vinnergis lösning

Projektering elkraft  

 • För att säkerställa att om- och utbyggnaden kan ske utan avbrott i den dagliga driften har vi projekteringsmässigt delat upp det i två etapper: i första etappen byggs stationen ut, och när den är helt klar påbörjas renoveringen av den befintliga delen (etapp två). Det betyder alltså att de två delarna blir två fristående system – där den första delen inte är beroende av den andra för att elen ska fungera. På så sätt kan den befintliga delen av stationen stängas av helt under renoveringen, medan verksamheten kan pågå utan avbrott i den nya utbyggnaden. 
 • Reservkraften kommer integreras med huvudcentralen för att undvika avbrott vid framtida omläggningar. Ett nytt energieffektivt ventilationsaggregat ska installeras och en värmecentral med bergvärmepump byggas för att förbättra energiprestanda.
 • Brandlarmeska integreras med nödbelysning och hänvisningsskyltar i en kostnadseffektiv lösning.  

Projektering teleteknik 

 • När larmet ringer ska räddningstjänsten kunna rycka ut så snabbt som möjligt. Här har våra teletekniska installationen en viktig funktion att fylla. Vid larm ska byggnaden automatiskt aktivera belysning, låsa upp dörrar och öppna portar, samt låsa och släcka vid avfärd – helt utan personalens hjälp. Istället kan de fokusera på att ta sig iväg direkt till nödsituationen

Resultat

En energieffektiv, automatiserad och moderniserad brandstation med förbättrad arbetsmiljö för personalen.  Vinnergis levererade underlag gör att moderniseringen kommer kunna genomföras utan att påverka räddningstjänstens dagliga verksamhet. Brandstationen väntas stå klar 2024. 

Det här fick Bjurholms kommun hjälp med

Tekniker och system i detta projekt

 • Kraft  

 • Teleteknisk anläggning 

 • Kanalisation

 • Belysning 

 • Nödbelysning/Hänvisningsskyltar 

 • Passagesystem 

 • Brandlarm 

 • Åskskydd 

Kontakt Vinnergi

Rune Isaksson
+46 70 553 0205
rune.isaksson@vinnergi.se

Våra tjänsteområden i projektet

Vinnergi Nätinformationssystem

Dokumentation

Vinnergi är idag en av de främsta aktörerna inom digitalisering och dokumentation av infrastruktur. Vi är specialister på att hantera, strukturera och digitalisera stora mängder av information. Med hög intern kompetens kring våra kunders verksamhet och system, samt vår erfarenhet och kunskap i informationshantering, ser vi till att skapa synergieffekter som ger vinnande resultat. Vi arbetar med dokumentation inom fibernät, mobilnät, eldistribution, järnväg, industri och fastighetsteknik.

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Kundsegment för projektet

 • Vinnergi stationer

  Stationer

  Vi är experter på regionnätsstationer, avancerade lokalnätsstationer samt stamnätsstationer och arbetar på uppdrag av både...