Vinnovation är Vinnergis innovationsprocess. Medarbetarna lämnar idéer eller förbättringsförslag i ett formulär som skickas direkt till systemet. Där tas det om hand av rollen Vinnovation Lead. 

Vinnergi är den nya generationen teknikkonsulter som vill göra samhället smartare genom hållbara innovationer. Med innovationsprocessen Vinnovation ser vi till att fånga upp och förvalta nya idéer som löser problem och skapar nya möjligheter – för oss, våra kunder och för en lite bättre värld.

Vinnergi är den nya generationen teknikkonsulter som vill göra samhället smartare genom hållbara innovationer. Med innovationsprocessen Vinnovation ser vi till att fånga upp och förvalta nya idéer som löser problem och skapar nya möjligheter – för oss, våra kunder och för en lite bättre värld.

 

Förslagslådans tid är över, liksom de bortglömda mailen med förbättringsförslag som lätt hamnar längst ner i inkorgen. Under ett år har Vinnergi arbetat med Vinnovation, en innovationsprocess som ser till att idéer blir verklighet.  

Historiskt sett har vi alltid haft många goda idéer, men vi var liksom många andra organisationer beroende av att någon hade tid, kraft och mandat att ta det vidare. Med Vinnovation har vi ett strukturerat sätt att samla in och föra idéer vidare i organisationen, utan några flaskhalsar eller annat som står i vägen för vår kreativitet, säger Fredrik Winbladh, projektledare för Vinnovation. 

 

Fredrik Winbladh är regionchef för Säkerhet och projektledare för Vinnovation.

Metodisk process som följer ISO – lika för alla

Vinnovation följer standarden för innovationsledning, ISO 56002, vilket innebär att det finns en tydlig metodik och struktur för de nya innovationerna. Alla medarbetare kan komma med idéer på förbättringar som kan göras både internt och hos Vinnergis kunder. Förslaget skrivs ner i en mall som skickas direkt till systemet, utan risken att fastna i någons mailkorg.  

Mallen gör att man inte missar någon aspekt av idén. Viss information kan kännas så självklar att den kanske hade missats om vi hade haft en vanlig förslagslåda med blanka papper, förklarar Fredrik. 

 

Hur tas idéerna om hand om då?

Vinnergi har skapat rollen Vinnovation Lead för att ta hand de idéer medarbetarna skickar in. Deras uppgift är att kontrollera, värdera och agera löpare i organisationen så att processen blir så effektiv som möjligt – och så att vinnovationen lämnas över till rätt instans internt. 

I en organisation behöver du vanligtvis pitcha din idé till din chef, men det kräver ofta att du både har tid att bearbeta din idé och att chefen har tid att lyssna och agera. Genom Vinnovation hamnar ditt förslag direkt på en generell nivå hos Vinnovation Lead. Om idén sedan ska bli verklighet finns en struktur där en projektledare driver projektet vidare.  

Stora vinster – både för medarbetare och kunder  

Vinsterna med processen är flera: idéerna får automatiskt högre prioritet i och med rollen Vinnovation Lead. Det blir enklare att komma med förslag, fler förslag leder till fler förbättringar, vilket i slutändan gynnar både Vinnergi och kund i form av besparingar av tid eller pengar – eller både och. 

“Vinnovation är en lek med orden Vinnergi, vinnande och innovation”

Det finns ju också rent interna vinster. Att du som medarbetare kan påverka och känna delaktighet. Du får också chans att utveckla din kreativitet inom din befintliga roll, i stället för att byta position eller arbetsgivare. Vinnovation är en lek med orden Vinnergi, vinnande och innovation, och är verkligen en vinst för alla: för medarbetaren, för Vinnergi och för våra kunder, säger Fredrik.