Johan Tillmar är ny regionchef inom affärsområdet Living. Nu söker han nya talanger till fastighetssegmentet.

Vill du göra världen lite bättre? Nu stärker framtidsintegratören Vinnergi sin position inom fastighetssegmentet i östra Sverige. Till exempel genom att fokusera mer på innovation och hållbarhet, och möta kundernas behov innan problemen uppstår. Någon som ska leda arbetet är den nya regionchefen Johan Tillmar. Nu söker han dig som vill jobba i fastighetsaffären i Östra Sverige. 

 

Framtidsintegratören Vinnergi jobbar med teknikkonsulting inom telekom, energi och fastighetsbranschen. Med Johan Tillmar i spetsen har vi tagit stora steg för att utveckla fastighetssektorn i östra Sverige. Johan tillträdde som regionchef för affärsområdet Living i maj 2023.  

Det har varit en flygande start. Jag är imponerad av all kompetens och engagemang hos medarbetarna och bredden i våra uppdrag. Allt från prestigeprojekt som World of Volvo och Northvolt, till skolor, sjukhus och datahallar, berättar Johan Tillmar.   

Vinnergis förmåga att driva innovation inom fastighetssektorn kommer inte bara från vår tekniska expertis – utan också från engagerade medarbetare. Flera av våra kunder tycker vi är lösningsorienterade, och skapar mervärde. Till exempel genom att faktiskt ta reda på kundens unika behov och utmaning, och förstå dem. 

Potential att möta framtidens utmaningar med smart innovation

Hur ska hållbarhetsmålen uppnås inom fastighetssegmentet? Johan ser en enorm potential i att kombinera sina tidigare erfarenheter från beställarsidan med Vinnergis expertis, för att möta framtidens smarta teknik och de samhällsgemensamma insatser som krävs för att uppnå målen. 

Genom att använda vår expertis kan en investering i en ny eller befintlig byggnad skapa ett större fastighetsvärde både nu och på längre sikt. Om man som fastighetsägare exempelvis funderar på att installera solceller på taket för att sänka driftskostnader, så borde man samtidigt se över ladd-infrastruktur för elbilar och att säkerställa kapaciteten i områdets elnät. Därtill behöver även dataöverföring för det ständigt ökande behovet hos användarna av fastigheten hanteras, säger Johan.

Med Vinnergis samlade kompetens hjälper vi våra kunder i alla skeden av projekten. Från rådgivning och förfrågningsunderlag genom hela produktionen in i förvaltningsskedet. Affärsområdet Livings expertis innefattar även fysisk säkerhet och VVS vilket gör att vi kan hjälpa våra kunder med helheten i de tekniska systemen. 

“Jag vill att vi tillsammans tänker större” 

En annan speciell sak med Vinnergi är att vi vill agera i förväg. Innan något hunnit bli ett problem. Till exempel arbetar vi tätt tillsammans med kunder för att inte bara lösa nuvarande problem utan även förutse och förbereda för framtida utmaningar. Johan uppmanar till ett vidare samarbete för att tänka större: 

Jag vill att vi tillsammans tänker större: Vilka investeringar kan vi göra nu som skapar större värden? Vilka är de framtida utmaningarna som vi kan parera innan de blir ett problem?

Goda påverkansmöjligheter och öppen rekryteringsprocess

Nu behöver vi bli fler personer som vill vara med och göra skillnad på riktigt. Den expansiva marknaden som Region Öst utgör innebär att Vinnergis på sikt ska växa med ytterligare 40 personer inom affärsområdet Living.

Vi har en öppen rekryteringsprocess och ser fram emot att välkomna fler framtidsintegratörer till Vinnergi, som också vill jobba med innovation och hållbarhet inom fastighetssektorn, berättar Johan.

Utforska lediga jobb inom fastighet eller connecta med Living via Vinnergis karriärsida.

Om du som aktör inom fastighetsbranschen söker en partner som kan erbjuda innovativa lösningar, teknisk expertis och ett engagerat team, kontakta Johan Tillmar:

johan.tillmar@vinnergi.se
+46 76 005 5383   

Vill du göra världen lite bättre? Nu stärker framtidsintegratören Vinnergi sin position inom fastighetssegmentet i östra Sverige. Till exempel genom att fokusera mer på innovation och hållbarhet, och möta kundernas behov innan problemen uppstår. Någon som ska leda arbetet är den nya regionchefen Johan Tillmar. Nu söker han dig som vill jobba i fastighetsaffären i Östra Sverige. 

 

Framtidsintegratören Vinnergi jobbar med teknikkonsulting inom telekom, energi och fastighetsbranschen. Med Johan Tillmar i spetsen har vi tagit stora steg för att utveckla fastighetssektorn i östra Sverige. Johan tillträdde som regionchef för affärsområdet Living i maj 2023.  

Det har varit en flygande start. Jag är imponerad av all kompetens och engagemang hos medarbetarna och bredden i våra uppdrag. Allt från prestigeprojekt som World of Volvo och Northvolt, till skolor, sjukhus och datahallar, berättar Johan Tillmar.   

Vinnergis förmåga att driva innovation inom fastighetssektorn kommer inte bara från vår tekniska expertis – utan också från engagerade medarbetare. Flera av våra kunder tycker vi är lösningsorienterade, och skapar mervärde. Till exempel genom att faktiskt ta reda på kundens unika behov och utmaning, och förstå dem.  

Potential att möta framtidens utmaningar med smart innovation

Hur ska hållbarhetsmålen uppnås inom fastighetssegmentet? Johan ser en enorm potential i att kombinera sina tidigare erfarenheter från beställarsidan med Vinnergis expertis, för att möta framtidens smarta teknik och de samhällsgemensamma insatser som krävs för att uppnå målen. 

Genom att använda vår expertis kan en investering i en ny eller befintlig byggnad skapa ett större fastighetsvärde både nu och på längre sikt. Om man som fastighetsägare exempelvis funderar på att installera solceller på taket för att sänka driftskostnader, så borde man samtidigt se över ladd-infrastruktur för elbilar och att säkerställa kapaciteten i områdets elnät. Därtill behöver även dataöverföring för det ständigt ökande behovet hos användarna av fastigheten hanteras, säger Johan.

Med Vinnergis samlade kompetens hjälper vi våra kunder i alla skeden av projekten. Från rådgivning och förfrågningsunderlag genom hela produktionen in i förvaltningsskedet. Affärsområdet Livings expertis innefattar även fysisk säkerhet och VVS vilket gör att vi kan hjälpa våra kunder med helheten i de tekniska systemen. 

“Jag vill att vi tillsammans tänker större” 

En annan speciell sak med Vinnergi är att vi vill agera i förväg. Innan något hunnit bli ett problem. Till exempel arbetar vi tätt tillsammans med kunder för att inte bara lösa nuvarande problem utan även förutse och förbereda för framtida utmaningar. Johan uppmanar till ett vidare samarbete för att tänka större: 

Jag vill att vi tillsammans tänker större: Vilka investeringar kan vi göra nu som skapar större värden? Vilka är de framtida utmaningarna som vi kan parera innan de blir ett problem? 

Goda påverkansmöjligheter och öppen rekryteringsprocess

Nu behöver vi bli fler personer som vill vara med och göra skillnad på riktigt. Den expansiva marknaden som Region Öst utgör innebär att Vinnergis på sikt ska växa med ytterligare 40 personer inom affärsområdet Living.

Vi har en öppen rekryteringsprocess och ser fram emot att välkomna fler framtidsintegratörer till Vinnergi, som också vill jobba med innovation och hållbarhet inom fastighetssektorn, berättar Johan.

Utforska lediga jobb inom fastighet eller connecta med Living via Vinnergis karriärsida.

Om du som aktör inom fastighetsbranschen söker en partner som kan erbjuda innovativa lösningar, teknisk expertis och ett engagerat team, kontakta Johan Tillmar:

johan.tillmar@vinnergi.se
+46 76 005 5383