Full täckning i glesbygden med SA åt Scanmast

Post- och telestyrelsen har som mål att få full mobil- och bredbandstäckning i glesbygden, med visionen att hela Sverige ska ha tillgång till bredband. I och med detta ska Telia etablera 130 master i Värmland, Uppsala, men framför allt i norra Sverige och fjällvärlden. Detta för att privatpersoner, turister och näringsverksamheter (främst skogsbruk) ska ha tillgång till internet och telefoni. Eftersom det är kostsamt och svårt att bygga fiber används istället mobiltäckning för att få bredband och talkommunikation.

Site Acquisiton för 130 master

För att kunna sätta upp dessa 130 master på siter i glesbygden har Scanmast gett Vinnergi i uppdrag att utföra Site Acquisition för bredbandstäckning på gledbygden. En helhetslösning som infattar tillstånd, bygglov och avtal.

Tillstånd, bygglov och avtal

Vinnergi har specialistkompetens och lång erfarenhet av SA. I uppdraget sköter vi all administration inför projektering och byggnation, vilket handlar om att söka tillstånd hos de olika myndigheterna så som byggnadsnämnden, länsstyrelsen, försvarsmakten, luftfartsverket och till sist förhandla ett arrendeavtal med markägaren.

Många olika intressen ska mötas

En utmaning i projektet är att få in alla tillstånd, och få alla parters intressen att kunna mötas. Markägare och alla myndigheter ska få säga sitt, vara nöjda och positiva; det kan exempelvis handla om hur masten kommer se ut på platsen, och hur den kommer påverka miljö och djurliv. Vinnergi löser utmaningen genom att tydligt förklara varför masten ska byggas samt måla upp målbilden om ett Sverige med full utbyggnad av mobil och bredband. Men oftast är det väldigt efterlängtat med mobil- och bredbandstäckning på glesbygden. Vi är vana vid att hantera den här sortens utmaningar och har en tydlig och effektiv process där vi också tar hänsyn till de olika parternas behov och önskemål för att nå ett så bra slutresultat som möjligt.

– Under projektets sex första månader har vi lyckats få igenom 40-50 godkända bygglov för master och torn runt om i landet. Detta är ett tydligt kvitto på hur effektiv vår interna rutin för tillståndshantering blivit, säger Niklas Holmek, regionchef Communicate Öst Vinnergi

Kompetens, erfarenhet och nära samarbete

När Vinnergi sköter all administration åt Scanmast skapas effektiva processer. Vi serverar dem ett färdigt tillstånd och påskrivna avtal så att de kan fokusera på själva entreprenaden.

Effektiva processer

I det här projektet finns ett nära samarbete mellan kollegor från Vinnergis olika kontor. Det skapar en bra sammansättning av olika kompetenser och erfarenheter, bland annat av avtalshantering samt nätplanering.

– Vi kompletterar varandra kompetensmässigt, och kan rycka in och stötta varandra när det behövs. Det här samarbetet är väldigt bra på Vinnergi, och det gör att vi nyttjar våra resurser över hela landet inom Site Acquisition, säger Jörgen Gunnarsson avtalshandläggare på Vinnergi.

Våra tjänsteområden för Site Acquisition åt Scanmast – för bredbandstäckning på glesbygden

Vinnergi projektledare teknikkonsult

Site Acquisition (SA)

Sänk ledtiderna och öka redundansen med Vinnergi som partner vid Site Acquisition (SA). Vi ser till att hitta, avtala och planera för de siter du som operatör behöver för att utveckla nätet. Med Vinnergi som partner för SA sänker du ledtiderna och ökar redundansen. Vi är marknadsledande inom SA med konsulter som har lång erfarenhet av Site Acquisition.

Segment för referensobjektet Site Acquisition åt Scanmast – för bredbandstäckning på glesbygden

  • Vinnergi segment fibernätägare

    Fibernät

    Vi är verkliga experter på fibernät och arbetar med många av Sveriges stadsnät och stora...