POWER

Det lätt att ta elektriciteten för given. För några hundra år sedan såg vi den som en mystisk kraft. Idag revolutionerar den vårt sätt att leva och arbeta. Utan den så stannar våra liv.

Inom affärsområdet Power är vi elkonsulter som täcker alla spänningsområden. Från stamnät till region- och lokalnät. Vi utför olika uppdrag som sträcker sig från tidiga förstudier, utredningar, projekteringar, beredningar, koncessioner och miljökonsekvensbeskrivningar till upphandlingar och dokumentation.

Driftsäkerhet och optimerad drift är centralt för vårt arbete inom energisektorn. Det kan till exempel handla om att bygga rätt vid nyanläggning, föryngring av befintliga nät och att sätta rätt organisation och processer för att arbeta effektivt och kvalitetssäkrat. Genom att bygga med modern och rätt teknik och samtidigt ta vara på erfarenheterna från tidigare projekt kan man nyanlägga med kontroll. Det är det vi gör. Med vår djupa branscherfarenhet, ständiga vidareutbildning och breda tjänsteutbud kan vi hjälpa er att bygga om och bygga nytt med kontroll och ökad driftsäkerhet som resultat.

Vi är även innovativa och rådgivande för utveckling av tekniska lösningar som stödjer förnyelsebar energiproduktion samt energilagring inom tex sol-, vind- och vattenkraft.

Henrik Johansson
Henrik JohanssonAffärsområdeschef Power
Inom Vinnergi Power levererar vi elingenjörstjänster som underlättar människors vardag. Varmt välkommen att höra av dig till mig så berättar jag mer om hur vi kan arbeta tillsammans!

+46701919039
henrik.johansson@vinnergi.se

Optimera driften

Med rätt organisation och effektiva processer kan ni ta vara på er kapacitet maximalt. Vi hjälper er gärna att driva den typen av utvecklingsprojekt men kan lika gärna leverera en driftledningsresurs. Ofta kommer också ett behov av att utveckla teknik- och IT-plattformar och även där vi leverera olika typer av tjänster. Med vår erfarenhet från bland annat telekombranschen är vi även hög kompetens inom radio- och fiberlösningar för att addera smart funktionalitet till ert nät.

Föryngra näten

Elnäten behöver ständigt föryngras, byggas ut och byggas om. Då är vi en bra partner som hjälper dig att få bättre kontroll på din anläggning med hjälp av våra tjänster inom projektledning, byggledning, projektering och besiktning.

Effektivisera IT-driften

Till energibolag kan vi erbjuda anpassade IT-lösningar baserade på erfarenheter, kunskaper och insikter från branschen. Vi kan optimera resurser och kompetenser lika gärna som automatisera driftmiljön. Vi har även tjänster inom applikationsdrift, nätverks- och cloudtjänster och serverdrift. Dessutom kan ni lägga ut hela funktioner på oss. Låt oss hjälpa er med IT-lösningar – det blir en bra helhet, helt enkelt. Och ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Tjänsteområden inom Power

Inom Vinnergi Power erbjuder vi följande tjänsteområden.

Beredning

Våra tekniska konsulter på Vinnergi har lång erfarenhet av beredning i alla typer av nät som stads- och landsbygdsnät, skärgårdsmiljöer m.m. Vinnergi erbjuder bl.a. projektledning, stöd med tillståndshandlingar, utskick, avtal, värdering och dokumentation.

> Läs mer

Inmätning & utsättning

Vinnergi erbjuder avancerade tjänster inom inmätning och utsättning och använder oss av GPS-instrument och drönare vid inmätning och utsättning av exempelvis ledningsnät, luftledningar och fastighetsgränser.

> Läs mer

Kontrollanläggningar 10-130 kV

Våra konsulter har lång erfarenhet och jobbar med konstruktion, provning av reläskydd samt idrifttagning, konfigurering och provning av kontrollanläggningar, felsökning och reläomställningar, arbete med fjärrkontroller och övrig stationsutrustning. Vi kan bland annat konstruktion, reläprovning, idrifttagning, IEC 61850, felsökning och dokumentation.

> Läs mer

Projektering & nätberäkning

Vinnergis teknikkonsulter har lång erfarenhet inom nätberäkning och nätanalys och kan vara behjälpliga vid allt från transmission ner till anslutning av den enskilda kunden. Exempel på tjänster nätberäkning, nätanalys, modellering, förstudier, utredningar, rådgivning, beslutsstöd, förprojektering, projektering av jordkabel och luftledning, upphandling, förfrågningsunderlag och dokumentation.

> Läs mer

Projektledning

Effektiv projektledning är en förutsättning för framgångsrika projektgenomföranden. Vinnergi erbjuder därför alltid kvalificerad projektledning genom uppdragets alla faser - från planering till slutförande. Några exempel på tjänster är förstudier, tekniska och ekonomiska utredningar och kalkyler och rådgivning, besiktning, byggledning och kontroll, inmätning, upphandling på genomförande av entreprenad och tillståndsfrågor och myndighetskontakter

> Läs mer

Regionledningar 40-130 kV

Inom Vinnergi finns gedigen kunskap när det gäller konstruktion av regionledningar samt tillståndsprocessen så som MKB-utredningar och koncessionsansökningar. Vi tillhandahåller tjänster som Nätanalyser projektering, projektledning, tillståndshandlingar, MKB-utredningar, koncessionsansökningar, skogliga frågor, utbetalning av markersättningar och dokumentation.

> Läs mer

Stationer 10-130 kV

Våra tekniska konsulter på Vinnergi har lång erfarenhet av att arbeta med stationer, vi har ett helhetsperspektiv med spetskompetens. Vi utför felströmsberäkning och reläskyddskonfigurering med moderna databaserade program. Exempel på tjänster inom Stationer 10-130 kV är beräkning, modellering, beslutsstöd, förprojektering, upphandling, detaljprojektering, projektledning och kontroll, besiktning och dokumentation.

> Läs mer

Tillstånd & rättigheter

Inom tillstånd & rättigheter jobbar vi främst med avtalshantering, värdering och tillståndsansökningar. Vi är stöd åt markägare och olika kunder. Exempel på tjänster är tillståndshantering, markvärdering, inskrivning av markupplåtelseavtal, utbetalning, MKB och koncessionansökningar.

> Läs mer

Beredning

Våra tekniska konsulter på Vinnergi har lång erfarenhet av beredning i alla typer av nät som stads- och landsbygdsnät, skärgårdsmiljöer m.m. Vinnergi erbjuder bl.a. projektledning, stöd med tillståndshandlingar, utskick, avtal, värdering och dokumentation.

> Läs mer

Inmätning & utsättning

Vinnergi erbjuder avancerade tjänster inom inmätning och utsättning och använder oss av GPS-instrument och drönare vid inmätning och utsättning av exempelvis ledningsnät, luftledningar och fastighetsgränser.

> Läs mer

Kontrollanläggningar 10-130 kV

Våra konsulter har lång erfarenhet och jobbar med konstruktion, provning av reläskydd samt idrifttagning, konfigurering och provning av kontrollanläggningar, felsökning och reläomställningar, arbete med fjärrkontroller och övrig stationsutrustning. Vi kan bland annat konstruktion, reläprovning, idrifttagning, IEC 61850, felsökning och dokumentation.

> Läs mer

Projektering & nätberäkning

Vinnergis teknikkonsulter har lång erfarenhet inom nätberäkning och nätanalys och kan vara behjälpliga vid allt från transmission ner till anslutning av den enskilda kunden. Exempel på tjänster nätberäkning, nätanalys, modellering, förstudier, utredningar, rådgivning, beslutsstöd, förprojektering, projektering av jordkabel och luftledning, upphandling, förfrågningsunderlag och dokumentation.

> Läs mer

Projektledning

Effektiv projektledning är en förutsättning för framgångsrika projektgenomföranden. Vinnergi erbjuder därför alltid kvalificerad projektledning genom uppdragets alla faser - från planering till slutförande. Några exempel på tjänster är förstudier, tekniska och ekonomiska utredningar och kalkyler och rådgivning, besiktning, byggledning och kontroll, inmätning, upphandling på genomförande av entreprenad och tillståndsfrågor och myndighetskontakter

> Läs mer

Regionledningar 40-130 kV

Inom Vinnergi finns gedigen kunskap när det gäller konstruktion av regionledningar samt tillståndsprocessen så som MKB-utredningar och koncessionsansökningar. Vi tillhandahåller tjänster som Nätanalyser projektering, projektledning, tillståndshandlingar, MKB-utredningar, koncessionsansökningar, skogliga frågor, utbetalning av markersättningar och dokumentation.

> Läs mer

Stationer 10-130 kV

Våra tekniska konsulter på Vinnergi har lång erfarenhet av att arbeta med stationer, vi har ett helhetsperspektiv med spetskompetens. Vi utför felströmsberäkning och reläskyddskonfigurering med moderna databaserade program. Exempel på tjänster inom Stationer 10-130 kV är beräkning, modellering, beslutsstöd, förprojektering, upphandling, detaljprojektering, projektledning och kontroll, besiktning och dokumentation.

> Läs mer

Tillstånd & rättigheter

Inom tillstånd & rättigheter jobbar vi främst med avtalshantering, värdering och tillståndsansökningar. Vi är stöd åt markägare och olika kunder. Exempel på tjänster är tillståndshantering, markvärdering, inskrivning av markupplåtelseavtal, utbetalning, MKB och koncessionansökningar.

> Läs mer