LIVING

Den digitala revolutionen förändrar vårt sätt att kommunicera, färdas och tänka. Våra arbetsplatser, bostäder och liv kommer att kopplas upp utan att vi lyfter ett finger när smart teknik byggs in.

Inom affärsområdet Living löser våra el- och teleingenjörer utmaningar för i första hand verksamheter inom fastighets och industrisegmentet. Från kontor, skolor, sjukhus, hotell, bostäder till forskningsinrättningar och industrianläggningar.

Vi är en trygg partner som kan, förstår och älskar teknik och hur digitaliseringen kan öka värdet av era investeringar. Våra team har mångåriga erfarenheter från beställar-, entreprenörs- och konsultled vilket gör oss till en rådgivande partner som designar smarta enkla system även för komplexa miljöer.

Vi arbetar över hela Sverige och har ett dynamiskt, snabbagerande arbetssätt som möjliggör en fullständig anpassningsbarhet för våra kunders behov. Vi lyssnar, förstår och hjälper våra kunder att göra smarta vägval som skapar långsiktiga, ekonomiska och hållbara värden.

Vi utför all form av utredning och projektering inom el -tele, säkerhetsanläggningar och hissar. Vi utför även entreprenad och revisionsbesiktning av alla elanläggningar. Vinnergis team av el- och tele ingenjörer, belysningsspecialister, BIM-3D samordnare och certifierade brandlarm, inbrottslarm, och CCTV ingenjörer levererar handlingar av högsta kvalité enligt överenskommen leveranstid och till överenskommen kostnad, alltid med ambitionen att överträffa våra kunders förväntningar.

Anders Ramsing
Anders RamsingAffärsområdeschef Living
Inom Vinnergi Living levererar vi teknikingenjörstjänster som underlättar människors vardag. Varmt välkommen att höra av dig till mig så berättar jag mer om hur vi kan arbeta tillsammans!

‭+4670 160 94 83‬
anders.ramsing@vinnergi.se

0 manår
av kundspecifikt kunnande

Den smarta skolan

Från griffeltavla till iPad och den virtuella skolan. Vi har varit med på resan och har lång erfarenhet i alla led av att bygga skolmiljöer som får både lärare och elever att trivas och må bra. Belysning och färgsättning som följer dygnsrytm och aktiviteter på skolschemat.

Utrymme för människan

Våra ingenjörer hjälper er att göra smarta val för att maximera värdet av era investeringar. Vi lyssnar, förstår och hjälper våra er att göra smarta vägval som skapar långsiktiga, ekonomiska och hållbara värden.

Tjänsteområden inom Living

Våra el- och teleingenjörer erbjuder konsulttjänster i alla projektets faser från förstudie, projektering till kontroll och besiktning. Inom Vinnergi Living erbjuder vi följande tjänsteområden.

Besiktning

Vinnergi utför alla typer av elbesiktningar, från skolor och sjukhus till omfattande elinstallationer inom tung process- och tillverkningsindustri. Vi erbjuder bland annat revisionsbesiktningar, entreprenad- och leveransbesiktningar, opartiska statusbedömningar, garantibesiktningar samt statusbedömningar

> Läs mer

Brandlarmsystem

Vinnergis brandlarmsingenjörer är certifierade från Svensk Brand och Säkerhetscertifiering enligt krav enligt Svenska Brandförsvarsföreningen. Vi erbjuder tjänster som system-, ram-, förfrågnings-, bygg och relationshandlingar, teknisk dokumentation, projektering, teleregistrering, orienterings- och serviceritningar, utförandespecifikation av brandlarm och utrymningslarm.

> Läs mer

El & magnetfält

Våra elingenjörer inventerar, mäter och analyser er anläggning och tar fram åtgärdsförslag för att reducera förhöjda magnetfält och öka personsäkerheten. Fel på elektriska utrustning eller felinstallation kan orsaka jordfelströmmar. Vi hjälper er att få en god kontroll över elanläggning ser till att den både är ekonomisk och driftsäker.

> Läs mer

Elkvalitet

Våra elingenjörer hjälper er få god symmetri, styrning och effektanpassar er elanläggningen för att göra den mer ekonomisk och driftsäker. Vi analyserar din anläggningen efter transienter, THD, osymmetri i belastning, jordfelströmmar, strömmar för att minimera dyra driftstopp och reducera drift- och underhållskostnaderna.

> Läs mer

Hissanläggningar

På Vinnergi utför vi projektering av hissar i nya och befintliga byggnader. Rådfråga oss gärna om du behöver hjälp med tillgänglighetsanpassning av dina lokaler med exempelvis trappliftar eller ombyggnad av befintliga hissar för att uppfylla gällande myndighetskrav. Exempel på tjänster inom hissanläggningar system-, ram-, förfrågnings-, bygg- och relationshandlingar och beskrivningar.

> Läs mer

Kalkylering

Vinnergi levererar kalkylering inom installation. Underlag för både total- och utförandeentreprenad för anbudskalkyler, produktionskalkyler, tidplaner, mängdkalkyler levereras med bruttopriser. Vi levererar kalkylen i Maxikod.

> Läs mer

Kanalisation, kraft & belysning

Inom kanalisation, kraft och belysning erbjuder våra elingejörer allt från projektering, rådgivning, förstudier och utredningar av lägenheter till konstruktion av de mest kvalificerade anläggningar som t. ex. operationssalar för sjukhus, flygplatser, speciella miljöer inom industri, äldreboende.

> Läs mer

KNX

På Vinnergi kan vi erbjuda tjänster inom KNX med certifierade konstruktörer. Exempel på tjänster är projektering funktionsbeskrivningar, programmering, driftsättning, besiktning och kontroll. Programmering och driftsättning sker med programvaran ETS5. Driftsättning och felsökning kan i många fall ske på distans vilket som gör det enkelt för kunden att snabbt få hjälp med ändringar i systemet.

> Läs mer

Ljusdesign

Vårt syfte med belysningsplanering och ljusgestaltning är att skapa funktionella och vackra ljusmiljöer som är väl anpassade till människorna som vistas i dem. Aspekter som vägs in i detta är den visuella och emotionella upplevelsen samt den biologiska funktionen som styr människans sömn- och vakenhetshormon. Detta för att få med de tre viktiga bitarna i...

> Läs mer

Projektering av el- och teletekniska system

Projektering av el- och teletekniska systemVi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen...

> Läs mer

Säkerhet

Säkerhet
Vi gör utredningar samt förslag på systemlösningar, projektering, rådgivning och förstudier. Typer av anläggningar som vi hanterar är brandlarm, passersystem, inbrottslarm, trygghetslarm, utrymningslarm, CCTV, överfalls-, ljud- och bildanläggningar m.m.

> Läs mer

Samordning

AutoCAD/MagiCAD Projekteringssamordning Bygg/Installationsamordning

> Läs mer

Ställverk

Vi på Vinnergi har erfarenhet av ställverksanläggningar – från lågspänning till högspänning samt reservkrafts- och avbrottssäkra system för säker elförsörjning, liksom skyddssystem och driftövervakningssystem för elkraftsystem. EXEMPEL PÅ TJÄNSTER ÄR: Drift- och underhållsdokumentation (DU) System-, ram-, förfrågnings-, bygg- och relationshandlingar Teknisk dokumentation, t ex registrering, orienterings- och utrymningsplaner Beskrivningar Besiktning Projektledning Beräkningar Kalkylering

> Läs mer

Teletekniska system

Inom teletekniska system ingår allt från projektering, rådgivning, förstudier och utredningar av lägenheter till konstruktion av de mest kvalificerade anläggningar som t. ex. operationssalar för sjukhus, flygplatser, speciella miljöer inom industri, äldreboende m.m. EXEMPEL PÅ TJÄNSTER ÄR: Drift- och underhållsdokumentation (DU) System-, ram-, förfrågnings-, bygg- och relationshandlingar Teknisk dokumentation, t ex registrering, orienterings- och utrymningsplaner...

> Läs mer

Termografering

Vi på Vinnergi har erfarenhet av termografering med värmekamera av byggnader och elanläggningar. Vår termograför har utbildning enligt nivå certifierad termograför Level 1 samt byggnadstermografering. EXEMPEL PÅ TJÄNSTER ÄR: Termografering av elutrustning, t. ex. centraler, apparatskåp, ställverk Fastighets- och hustermografering, t.ex. brister i täthetsskikt och isolering, köldbryggor, vattenläckage i tak samt golvvärmeslingor.

> Läs mer

Besiktning

Vinnergi utför alla typer av elbesiktningar, från skolor och sjukhus till omfattande elinstallationer inom tung process- och tillverkningsindustri. Vi erbjuder bland annat revisionsbesiktningar, entreprenad- och leveransbesiktningar, opartiska statusbedömningar, garantibesiktningar samt statusbedömningar

> Läs mer

Brandlarmsystem

Vinnergis brandlarmsingenjörer är certifierade från Svensk Brand och Säkerhetscertifiering enligt krav enligt Svenska Brandförsvarsföreningen. Vi erbjuder tjänster som system-, ram-, förfrågnings-, bygg och relationshandlingar, teknisk dokumentation, projektering, teleregistrering, orienterings- och serviceritningar, utförandespecifikation av brandlarm och utrymningslarm.

> Läs mer

El & magnetfält

Våra elingenjörer inventerar, mäter och analyser er anläggning och tar fram åtgärdsförslag för att reducera förhöjda magnetfält och öka personsäkerheten. Fel på elektriska utrustning eller felinstallation kan orsaka jordfelströmmar. Vi hjälper er att få en god kontroll över elanläggning ser till att den både är ekonomisk och driftsäker.

> Läs mer

Elkvalitet

Våra elingenjörer hjälper er få god symmetri, styrning och effektanpassar er elanläggningen för att göra den mer ekonomisk och driftsäker. Vi analyserar din anläggningen efter transienter, THD, osymmetri i belastning, jordfelströmmar, strömmar för att minimera dyra driftstopp och reducera drift- och underhållskostnaderna.

> Läs mer

Hissanläggningar

På Vinnergi utför vi projektering av hissar i nya och befintliga byggnader. Rådfråga oss gärna om du behöver hjälp med tillgänglighetsanpassning av dina lokaler med exempelvis trappliftar eller ombyggnad av befintliga hissar för att uppfylla gällande myndighetskrav. Exempel på tjänster inom hissanläggningar system-, ram-, förfrågnings-, bygg- och relationshandlingar och beskrivningar.

> Läs mer

Kalkylering

Vinnergi levererar kalkylering inom installation. Underlag för både total- och utförandeentreprenad för anbudskalkyler, produktionskalkyler, tidplaner, mängdkalkyler levereras med bruttopriser. Vi levererar kalkylen i Maxikod.

> Läs mer

Kanalisation, kraft & belysning

Inom kanalisation, kraft och belysning erbjuder våra elingejörer allt från projektering, rådgivning, förstudier och utredningar av lägenheter till konstruktion av de mest kvalificerade anläggningar som t. ex. operationssalar för sjukhus, flygplatser, speciella miljöer inom industri, äldreboende.

> Läs mer

KNX

På Vinnergi kan vi erbjuda tjänster inom KNX med certifierade konstruktörer. Exempel på tjänster är projektering funktionsbeskrivningar, programmering, driftsättning, besiktning och kontroll. Programmering och driftsättning sker med programvaran ETS5. Driftsättning och felsökning kan i många fall ske på distans vilket som gör det enkelt för kunden att snabbt få hjälp med ändringar i systemet.

> Läs mer

Ljusdesign

Vårt syfte med belysningsplanering och ljusgestaltning är att skapa funktionella och vackra ljusmiljöer som är väl anpassade till människorna som vistas i dem. Aspekter som vägs in i detta är den visuella och emotionella upplevelsen samt den biologiska funktionen som styr människans sömn- och vakenhetshormon. Detta för att få med de tre viktiga bitarna i...

> Läs mer

Projektering av el- och teletekniska system

Projektering av el- och teletekniska systemVi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen...

> Läs mer

Säkerhet

Säkerhet
Vi gör utredningar samt förslag på systemlösningar, projektering, rådgivning och förstudier. Typer av anläggningar som vi hanterar är brandlarm, passersystem, inbrottslarm, trygghetslarm, utrymningslarm, CCTV, överfalls-, ljud- och bildanläggningar m.m.

> Läs mer

Samordning

AutoCAD/MagiCAD Projekteringssamordning Bygg/Installationsamordning

> Läs mer

Ställverk

Vi på Vinnergi har erfarenhet av ställverksanläggningar – från lågspänning till högspänning samt reservkrafts- och avbrottssäkra system för säker elförsörjning, liksom skyddssystem och driftövervakningssystem för elkraftsystem. EXEMPEL PÅ TJÄNSTER ÄR: Drift- och underhållsdokumentation (DU) System-, ram-, förfrågnings-, bygg- och relationshandlingar Teknisk dokumentation, t ex registrering, orienterings- och utrymningsplaner Beskrivningar Besiktning Projektledning Beräkningar Kalkylering

> Läs mer

Teletekniska system

Inom teletekniska system ingår allt från projektering, rådgivning, förstudier och utredningar av lägenheter till konstruktion av de mest kvalificerade anläggningar som t. ex. operationssalar för sjukhus, flygplatser, speciella miljöer inom industri, äldreboende m.m. EXEMPEL PÅ TJÄNSTER ÄR: Drift- och underhållsdokumentation (DU) System-, ram-, förfrågnings-, bygg- och relationshandlingar Teknisk dokumentation, t ex registrering, orienterings- och utrymningsplaner...

> Läs mer

Termografering

Vi på Vinnergi har erfarenhet av termografering med värmekamera av byggnader och elanläggningar. Vår termograför har utbildning enligt nivå certifierad termograför Level 1 samt byggnadstermografering. EXEMPEL PÅ TJÄNSTER ÄR: Termografering av elutrustning, t. ex. centraler, apparatskåp, ställverk Fastighets- och hustermografering, t.ex. brister i täthetsskikt och isolering, köldbryggor, vattenläckage i tak samt golvvärmeslingor.

> Läs mer