Plats: Umeå
Uppdragsgivare: Akademiska Hus
Segment: Idrotts-och badanläggningar
Period: Januari 2017- september 2017

Kontakt Vinnergi

Namn: Jon Tykosson, uppdragsledare
Telefon: +46 70 5532091
Mail: jon.tykosson@vinnergi.se

Beskrivning av projektet

Vinnergi ansvarade för projektering av el- och teletekniskasystem för ny-och tillbyggnad av idrottsanläggning. Total yta på 1800 m². Certifierad enligt Svenska klätterförbundets guldstandard med OS-standard med en fri klättringshöjd på 17 meter. Vinnergi tog fram tekniska lösningar och välplanerade belysningslösningar för att nå rätt ljusstyrka på alla väggar i alla vinklar samt för att möta de krav som följer med Svenska klätterförbundets guldstandard. Smarta installationer säkerställer säkerhet och användarvänlighet i en lokal med många användare på liten golvyta i förhållande till den stora volym som den extrema takhöjden ger.

Exempel på tjänster för Projektering för IKSU klätterhall i Umeå

Planritningar
  • Teletekniska system
  • Kraft
  • Belysning
  • Kanalisation

  • Brandlarm

  • Passage

Våra tjänsteområden för Projektering för IKSU klätterhall i Umeå

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Projektering för IKSU klätterhall i Umeå