Välj en sida

Projektering för IKSU klätterhall i Umeå

Sjöfruskolan Umeå

Plats: Umeå
Uppdragsgivare: Akademiska Hus
Segment: Idrotts-och badanläggningar
Period: Januari 2017- september 2017

Beskrivning av projektet

Vinnergi ansvarade för projektering av el- och teletekniskasystem för ny-och tillbyggnad av idrottsanläggning. Total yta på 1800 m². Certifierad enligt Svenska klätterförbundets guldstandard med OS-standard med en fri klättringshöjd på 17 meter. Vinnergi tog fram tekniska lösningar och välplanerade belysningslösningar för att nå rätt ljusstyrka på alla väggar i alla vinklar samt för att möta de krav som följer med Svenska klätterförbundets guldstandard. Smarta installationer säkerställer säkerhet och användarvänlighet i en lokal med många användare på liten golvyta i förhållande till den stora volym som den extrema takhöjden ger.

Exempel på tjänster för Projektering för IKSU klätterhall i Umeå

Planritningar
  • Teletekniska system
  • Kraft
  • Belysning
  • Kanalisation
  • Brandlarm
  • Passage

Vill du veta mer?

  Växel: +46101024400