IT-Hospice

Vad händer med ditt gamla IT-system när det är dags att byta till ett nytt? Det finns flera fördelar med att ha kvar sitt gamla system som säkerhet, referenssystem eller för att fortsatt ha tillgång till vissa uppgifter. Men det kan också vara både tidskrävande och kostsamt. Med Vinnergis lösning IT-Hospice får du hjälp med både hosting, drift och support för ditt gamla system. Du slipper hantera ditt gamla IT-system, men behåller informationen. Smidigt och enkelt!
Byte av teknikplattformar, driftsmiljö, digitalisering av arbetsflödena, eller utökade krav på IT-systemen leder ibland till att det gamla IT-systemet behöver fasas ut. Det kan också tvingas fram av att supporten av IT-systemet upphör eller att egen personal med systemkompetens inte längre är ett alternativ. Det är dags att byta IT-system, men det kan både vara kostsamt och riskabelt, och kanske inte är en del av din kärnverksamhet. Vinnergis teknikkonsulter ser till att ni fortsätter ha tillgång till all data och samtidigt kan fokusera på utvecklingen framåt, istället för lägga tid på system som ska avvecklas eller endast finnas kvar en begränsad tid som referenssystem. Det möjliggör för att personalen att istället kompetensväxla och utvecklas mot nya det systemet och nya tekniker. Vi kan hosta, sköta drift och ger applikationssupport. IT-hospice har24/7 drift, övervakning och applikationsdrift. Vi kan också sköta arbetet med utfasningsplan och migrering av data och givetvis ta hand om systemintegration till ersättningssystem.

IT-hospice

 • Fortsatt tillgång till alla data
 • Fokusera på utveckling inte avveckling
 • Kompetensväxla personalen och mot nya system och tekniker
 • Ingen egen hosting och drift
 • Tillgång till support

Tjänstekomponenter

 • Drift och övervakning av server OS och databas dynget runt
 • Applikationsdrift dygnet runt
 • Patchhantering
 • Backuphantering
 • Systemintegration till ersättningssystem
 • Användarsupport
 • Arkivering av data med spårbarhet
  • arkiveringslösning
  • uppsättning av policys
 • Hjälp med utfasningsplaner och migrering av data