Välj en sida

Teknisk förvaltning (FM)

Den tekniska komplexiteten och kravet på effektivare förvaltning ökar stadigt. Störningar i din drift och verksamhet kan leda till betydande problem med följder som ekonomisk skada och missnöje hos anställda och kunder. Låt Vinnergi förvalta och utveckla dina stödfunktioner till kärnverksamheten på bästa sätt utifrån produktivitet, effektivitet och kvalitet.

Låt oss kontakta dig

Vi ser till att rätt person kontaktar dig.

Inom ramen för teknisk förvaltning och verksamhetsansvar hjälper våra rådgivande konsulter dig med strategisk planering och underhålls- och investeringsplan för att minimera felfrekvensen genom lämplig hantering och professionellt underhåll. Teknisk anläggningshantering omfattar inte bara hantering och underhåll av alla byggnadens tekniska system, utan också regelbundna inspektioner och underhåll. Med optimerad hantering av investeringstillgångarna ökar vi både lönsamhet och driftsäkerhet vilket förlänger investeringens livscykel.

Säkert. Smart. Hållbart.

Vi har gedigen erfarenhet och spetskunskap inom teknisk rådgivning. Vårt fokus ligger på driftsäkerhet och verksamhetsoptimering genom att kontinuerligt identifiera och genomföra proaktiva insatser i förebyggande syfte.

Det här får du hjälp med inom Teknisk förvaltning (FM)

Verksamhetsoptimering

 • Effektivitet
 • Mätning, kontroll och uppföljning
 • ROI
 • Strategi och genomförande
 • Leverantörsavtal
 • Upphandling
 • IoT
 • Automatisering

Krishantering och beredskap

 • Risk- och sårbarhetsanalys
 • Riskhantering (ISO 31000)
 • Säkerhet (HSE)
 • Krisberedskap
 • Identifiering av faror
 • Säkerhet & resiliens (ISO 22301)
 • Beroendeanalys
 • Planering av energibehov
 • Sociala riskanalyser
 • Förebyggande av brand
 • Nödadministration
 • Leverantörsavtal
 • MOC (Hantering av förändring)
 • BIA (Analys av affärspåverkan)
 • BCP (beredskapsplan för företag)

Person- och driftsäkerhet

 • Driftsäkerhet
 • BIA (Analys av affärspåverkan)
 • Personal/entreprenör
 • Samhället
 • Yttre påverkan (klimat, efterfrågan)
 • Lockout-tagout
 • Fysisk säkerhet
 • Informationssäkerhet
 • Cybersäkerhet

Energi och miljö

 • Energipolitik
 • Energitariff
 • Energikartläggning (2014)
 • Skatteincitament (energi)
 • Energilagring/balansering
 • Toppeffekt – idag och om fem år
 • Redundans
 • Överkapacitet
 • Förnybara energikällor
 • Mätning och kontroll
 • Lastreglering/balansering
 • Hållbarhet
 • TSO-DSO-konsument-samarbete
 • Teknisk Due Diligence
 • Periodisk Tillsyn
 • Klimatförändringar (IPCC)
 • Klimatanpassning
 • Samhällets krav
 • CO2/CO2e och kol

Mer information inom: Teknisk förvaltning (FM)

 • Alla
There aren't any posts to display right now,so please come back later.