Projektfakta Rehab Station Stockholm

Plats: Frösundaviks allé 4, Solna
Uppdragsgivare: Solna Kasernen 8 Fastighets AB
Segment: Hälso- och sjukvård, (kultur)

Kontakt Vinnergi

Namn: Jörgen Skoglund, elkonsult
Telefon: +46 70 550 90 71
Mail: jorgen.skoglund@vinnergi.se
Period: Juni 2015 – november 2017

Exempel på tjänster för Rehab Station Stockholm

Projektering av el- och telesystem för bygghandling omfattande: 

 • Kanalisation

 • Kraft

 • Belysning

 • Vårdrumspaneler

 • Telesystem (passage, tele, data, nödsignal, entrésignal, kallelsesignal, brand- och utrymningslarm)

Beskrivning av projektet

Projektet omfattade om- och nybyggnad av Rehab Station Stockholms lokaler i Frösundavik. Verksamheten består av 50 specialanpassade slutenvårdsrum, behandlingsrum, träningslokaler, läkarrum, expeditioner, restaurang och konferensrum med en total yta på cirka 7 000 m2. Vårdlokalerna har anpassats för medicinsk rehabilitering av personer med ryggmärgsskador, ortopediska skador, stroke, multipel skleros samt allmän neurologi i dagrehab och som inneliggande rehabilitering på internat. Detta har ställt höga krav på tillgänglighet, hygien, funktionalitet och utformning av lokalerna och utemiljön då de flesta patienter är rullstolsburna. Totala kostnaden för projektet var ca 360 miljoner kronor.

Våra tjänsteområden för Rehab Station Stockholm

Projektering av el- och teletekniska system

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Rehab Station Stockholm

 • Segment hälso-och sjukvård

  Hälso- och sjukvård

  Hälso- och sjukvården står hela tiden inför nya utmaningar som ställer högre krav på byggnaderna....
 • Vinenrgi segment idrotts-och badanläggningar

  Idrotts- och badanläggningar

  Vi på Vinnergi förstår att stora som små idrottsanläggningar, från kommunala tennisbanor till olympiska arenor,...
 • Vinnergi segment kultur

  Kultur

  Vi förstår värdet i och har rätt kunskap för att genomföra funktionella lokaler för kyrkor,...