Vinnergikontoret i Malmö flyttade från lokaler i centrala stan ut till Bulltofta efter en omröstning bland medarbetarna. Arbetet med flytten utgick från Vinnergis mål om att alla medarbetare ska ha möjlighet att påverka sin vardag. Konkret  lades stor vikt vid att inkludera så mycket som möjligt av medarbetarnas önskemål genom omröstningar och diskussioner i workshops. Flytten gjordes under hösten 2020 till fastigheten Flygledaren 9 på Höjrodergatan som uppfyllde flest av medarbetares önskemål i kombination med ansvarsfull avvägning av de ekonomiska förutsättningarna. Missa inte före-och-efter bilderna!

Etablering av affärsområdet Living på kontoret i Malmö gjorde att företaget  med råge vuxit ur nuvarande lokaler. En projektgrupp tillsattes med deltagare från hela verksamheten som undersökte vad som var viktigast för att kunna arbeta effektivt och trivas på företaget.

– Svaren blev lika många som antalet medarbetare – men det absolut viktigaste var kunna pendla med egen bil och tillgång till parkeringsplats och att inte tvingas att sitta i öppet kontorslandskap utan en möjlighet att påverkar hur en ville sitta. På Bulltofta har vi tre gånger så stort som i innerstaden och här finns Malmös största friluftsområde, stadsbussen stannar på gatan utanför entrén och på cykelavstånd ligger nybyggda Östervärns tågstation och det är bara 10 minuter till Värnhem. Här har vi helt enkelt fina möjligheter att tillsammans utveckla Vinnergi i Malmö, berättar Jimmy Lenander.

Plan 1 mot lounge – Vinnergi Malmö

Vinnergi Malmö Plan 1 mot lounge 2020-04-08Vinnergi Malmö Plan 1 mot Lounge 2020-11-24

Vinnergis kontor i Borås och Linköping har stått som inspiration för inredningen och nu finns även en utarbetad process för hur bolaget ska inkludera medarbetarna i arbetet med att utforma nya lokaler.

– Det finns mycket material som vägleder processen för företag kopplat till arbetsmiljö vid utformning av lokaler, men vi saknade de mjukare värden. För många storbolag är kontorsetableringar en ledningsfråga och där trenden centralt men trångt och dyrt. Vi ville utmana invanda och utgå från medarbetarnas faktiska behov och önskemål. Nu står Malmö-kontoret modell för hur Vinnergi ska utforma nya lokaler. Vi brukar säga att på Vinnergi bygger vi inte kontor åt våra medarbetare utan vi bygger för dem, säger Jimmy Lenander kontorsansvarig i Malmö.

Plan 2 kontorsrum – Vinnergi Malmö

Vinnergi Malmö Plan 2 kontorsrum 2020-04-08Vinnergi Malmö Plan 2 kontorsrum 2020-11-24

Plan 1 Lounge och korridor – Vinnergi Malmö

Vinnergi Malmö Plan 1 Lounge - korridor 2019-11-15Vinnergi Malmö Plan 1 Lounge -korridor 2020-11-24

Idag omsätter Vinnergi omkring 350 miljoner kronor och har över 300 medarbetare på 24 olika orter. De nya kontorslokalerna går helt i linje med den fortsatta tillväxten och planerna för den etablering av rekryteringsföretaget Tech Talents gör att bolaget under kommande år kan fortsätta sin offensiva tillväxtresa.

– Vår vision är att göra framtiden smart för våra kunder, och det gör vi genom att vara en trygg partner som kan, förstår och älskar teknik och vad digitaliseringen kan göra för människor. Våra nya lokaler i Malmö sätter ribban för hur vi smartare och snabbare fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare under vår fantastiska tillväxtresa. Det är ett välkomnande tillskott i företagets utveckling och ett steg närmre målet att fördubbla såväl omsättning som antal medarbetare inom tre år, avslutar Pierre Wallgren, VD på Vinnergi

För mer information, kontakta gärna:
Pierre Wallgren, VD Vinnergi
pierre.wallgren@vinnergi.se
070 939 69 64

Jimmy Lenander, Kontorsansvarig för Malmö
jimmy.lenander@vinnergi.se
070 404 18 96