Vinnergi AB har tecknat ramavtal med Region Östergötland för elrevisionsbesiktningar. Avtalet sträcker sig över 4 år med start 2021-05-15.

– Ramavtalet med Region Östergötland är ett kvitto på vår framgångsrika satsning med etableringen av affärsområdet Living i Linköping, berättar Joakim Tedensjö teamchef på Vinnergi.

För mer information, kontakta gärna

Joakim Tedensjö, teamchef och uppdragsledare Vinnergi Living Linköping
joakim.tedensjo@vinnergi.se
+46 73 537 7708