Obs! Sedan 1/12 2023 är Maintrac en del av Vinnergi, och heter numera Vinnergi Systems.

Teknikexperten Maintrac har uppgraderat stadsnätet i Varberg. Det nya nätet kommer erbjuda både kapacitet och tillgänglighet i världsklass för de över 25,000 anslutna hushållen och företagen i kommunen. Maintrac har tillsammans med Net@Seaside designat nätets val av hårdvara och migrering av stadsnätet.

Net@Seaside, som Varbergs öppna stadsnät heter, är nu framtids säkrat och med den uppdaterade och toppmoderna bredbandsinfrastrukturen kommer de över 25,000 anslutna hushållen och företagen i Varberg bl a kunna ta del av ett stabilt och robust internet som är upp till tio gånger snabbare.

– Öppna stadsnät som Net@Seaside i Varberg, som satsar på att öka kapacitet och tillgänglighet för att underlätta vardagen för hushållen och företagandet i regionen, ligger helt rätt i tiden. Inte minst har det senaste året med pågående pandemi påvisat hur viktigt en väl fungerande och digital infrastruktur är, säger Bo Plym VD på Maintrac.

Maintrac är teknikexperten som levererar tjänster, hård- och mjukvara till Sveriges stadsnät. Idag arbetar bolaget med drygt 50 stadsnät med över 600 000 anslutningar över hela Sverige, Norge, Spanien, USA och Tyskland. Tillgång till stabilt internet med hög hastighet är någonting som både hushåll och företag förväntar sig i dagens uppkopplade samhälle. I och med det ökade behovet av stabilt bredband med hög kapacitet, så behöver stadsnäten uppgradera sina nät.

– Maintrac är en trygg teknikpartner och att tillsammans uppgradera nätet till nästa generation är ett viktigt beslut för att vi ska kunna fortsätta leverera på morgondagens förväntningar från hushållen och företagen i regionen, säger Mattias Svahn på Net@Seaside.

I det nya corenätet är kapaciteten utökad till 100Gb/s på alla länkar med utrymme för framtida expansion. Nätet bygger på Nokias beprövade MPLS-routrar och BNG från 7210-SAS och 7750-SR plattformarna. Idag är ca 90 % av hushållen i Varberg anslutna till Net@Seaside. och två tredjedelar av kommunen. Nyttan med uppgraderingen för invånarna blir ett mer stabilt och robust internet som möter framtidens kapacitetskrav.

– Maintracs vision är att koppla ihop teknologi till livet, och det gör vi genom att vara den bästa teknikexperten för Sveriges stadsnät. Den digitala infrastrukturen blir allt viktigare och där spelar stadsnäten en viktig roll. Vi har samarbetat med Varberg i två år och att vi fått förtroendet att uppgradera deras stadsnät är ett bra kvitto på starten av ett långsiktigt partnerskap, avslutar Bo Plym.

För mer information, kontakta gärna:
Bo Plym, affärsområdeschef Vinnergi Systems (tidigare vd Maintrac)
bo.plym@vinnergi.se
070 291 65 64