Teknikpartnern Vinnergi tecknar ramavtal med Malmö stad. Avtalet gäller el- och teletekniska konsulttjänster för Stadsfastigheters samlade fastighetsbestånd som i dagsläget uppgår till 1,8 miljoner kvadratmeter. Ett bestånd som väntas växa kraftigt de kommande åren. Detta är det största ramavtalet inom fastighetsteknik i Vinnergis historia och ett tydligt resultat av framgången med etableringen av affärsområdet Living i region syd för bara två år sedan.

Teknikpartnern Vinnergi erbjuder inom affärsområdet Living el- och teleingenjörer som arbetar med verksamheter inom fastighets- och industrisegmentet. Den 27 oktober tecknade bolaget sitt största ramavtal någonsin inom fastighetsteknik, gällande konsulttjänster inom el- och teleteknik med Malmö Stad.

– Detta ramavtal är ett kvitto för Vinnergi och våra medarbetare, på att vi har både kunskap och förmåga att skapa värde för Malmö Stad och dess invånare, berättar Jimmy Lenander regionchef på Vinnergi.

Stadsfastigheter utvecklar och förvaltar Malmö stads fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg, kultur och fritid och består idag av 1,8 miljoner kvadratmeter byggnader. Redan nu ansvarar Vinnergi för att projektera Malmös första nya gymnasieskola på 70 år, som byggs i Västra hamnen. Stadsfastigheter ansvarar också för att stödja Malmö stads omställning till förnybar energianvändning genom förvärv, byggproduktion och förvaltning av anläggningar för produktion av förnybar energi. En omställning som Vinnergi kan och gärna vill hjälpa till med.

Stark tillväxt i södra Sverige för Vinnergi

Vinnergi fortsätter att växa nationellt och bara sedan i maj har bolaget rekryterat över femtio nya medarbetare. Tillväxten går i linje med bolagets mål om att bli dubbel så stora och dubbelt så bra till 2024. Sedan etableringen av affärsområdet Living i syd har bolaget flyttat till nya lokaler som redan nu börjar kännas lite trånga.

– Ramavtalet med Stadsfastigheter har sedan vår etablering i september 2019 varit ett av våra affärsmål. Det känns fantastiskt att vi under på bara två år byggt upp en organisation med så gedigen erfarenheten som möter de högt ställda krav som efterfrågas, säger Fredrik Larsson teamchef på Vinnergi.

Idag omsätter Vinnergi närmare en halv miljard och har drygt 340 medarbetare på 25 olika orter. Vinnergi har en tydlig tillväxtstrategi och en vision om att bli Sveriges bästa teknikpartner inom telekom, fiber, elkraft och fastighetsteknik och ska bygga de infrastrukturer som samhället behöver i framtiden

För mer information, kontakta gärna
Jimmy Lenander, Regionchef på Vinnergi, Living Syd
jimmy.lenander@vinnergi.se
+46 70 404 1896

Fredrik Larsson, Teamchef på Vinnergi, Living Syd
fredrik.o.larsson@vinnergi.se
+46 70 160 9754

Vinnergi är ett teknikpartner med 330 medarbetare och en omsättning på 350 miljoner. Företaget bildades år 2019 efter sammanslagningen av elkonsultbolaget Ikkab och teknikkonsultbolaget We-consulting. Idag finns Vinnergi på 24 orter i Sverige samt i Oslo och erbjuder konsulttjänster inom samhällsinfrastruktur som telecom, fiber, elkraft och fastighetsteknik. Bolaget, som har sitt huvudkontor i Linköping, ägs till 40 procent av medarbetarna.