Obs! Sedan 1/12 2023 är Maintrac en del av Vinnergi, och heter numera Vinnergi Systems.

Teknikexperten Maintrac ska uppgradera stadsnätet i Luleå. Det nya nätet kommer att erbjuda både kapacitet och tillgänglighet  i världsklass för alla anslutna hushåll och företag. Maintrac har tillsammans med kund i en upphandling tagit fram design och hårdvara till det nya stadsnätet i Luleå. Bland annat har en POC (proof-of concept) gjorts för att verifiera all funktionalitet och kapacitet.

– Lunet satsar på att öka kapacitet och tillgänglighet för att underlätta vardagen för hushållen och företagandet i regionen. Att den digitala infrastrukturen kommer vara mycket väsentlig framöver är det nog ingen som tvivlar på, säger Bo Plym, VD på Maintrac. Det är därför extra roligt att tillsammans med Lunet skapa ett stadsnät som är mycket väl förberett för framtida behov och tjänster.  

Maintrac är teknikexperten som levererar tjänster, hård- och mjukvara till Sveriges stadsnät. Tillgång till stabilt internet med hög hastighet är någonting som både hushåll och företag förväntar sig i dagens uppkopplade samhälle, och därför behöver stadsnäten uppgradera sina nät.  

– Maintrac är en trygg teknikpartner sedan några år och vi har ett nära samarbete med varandra. Förutom den nya hårdvaran kommer vi använda deras egenutvecklade mjukvara MSM. Att uppgradera nätet till nästa generation är ett viktigt beslut för att vi ska kunna fortsätta leverera på morgondagens förväntningar från hushållen och företagen i regionen, säger Kent Eneris, VD på Lunet.  

I det nya corenätet är kapaciteten utökad till 100 Gb/s på alla länkar, med utrymme för framtida expansion. Nätet bygger på Nokias kraftfulla BNG i 7750-SR-s serien samt MPLS-routrar från 7250 IXR serien. För att kontrollera nätets funktionalitet och kapacitet har Maintrac och Lunet genomfört en POC (proof of concept), och för att ytterligare höja driftsäkerheten kommer Maintracs teknikexperter stötta genom beredskap dygnet runt. Den här uppgraderingen innebär att Luleås invånare får ett stabilare och mer robust stadsnät – som möter framtidens kapacitetskrav.

– Maintracs vision är att koppla ihop teknologi till livet, och det gör vi genom att vara den bästa teknikexperten för stadsnät. Vi har samarbetat med Lunet i snart tre år och att vi fått förtroendet att uppgradera deras stadsnät är ett bra kvitto på ett långsiktigt partnerskap, säger Bo Plym.  

För mer information, kontakta gärna:
Bo Plym, affärsområdeschef Vinnergi Systems (tidigare vd Maintrac)
bo.plym@vinnergi.se
070 291 65 64

Thomas Nilsson, drift- och säkerhetsansvarig Lunet
thomas.nilsson@lunet.se
073-078 57 89

Maintrac är den nya generationen teknikexperter som kombinerar infrastruktur, nätverk och säkerhet i hållbara helhetskoncept för i första hand aktörer inom samhälle, industri, energi och offentlig förvaltning. Idag arbetar Maintrac med drygt 50 stadsnät med över 600 000 anslutningar över Sverige, Norge, Spanien,Tyskland och USA. Maintrac blev utsedd till Superföretag 2016 och Gasell 2017. Bolaget har sitt säte i Linköping och ingår i Vinnergi Holding som till 40 procent ägs av medarbetarna. Resterande del ägs av ägarpartnern Sobro. Maintrac grundades 2005 och består av drygt 30 medarbetare och 400 i koncernen. 

Sedan 1/12 2023 är Maintrac en del av Vinnergi, och heter numera Vinnergi Systems.

Obs! Sedan 1/12 2023 är Maintrac en del av Vinnergi, och heter numera Vinnergi Systems.

Teknikexperten Maintrac ska uppgradera stadsnätet i Luleå. Det nya nätet kommer att erbjuda både kapacitet och tillgänglighet  i världsklass för alla anslutna hushåll och företag. Maintrac har tillsammans med kund i en upphandling tagit fram design och hårdvara till det nya stadsnätet i Luleå. Bland annat har en POC (proof-of concept) gjorts för att verifiera all funktionalitet och kapacitet.

– Lunet satsar på att öka kapacitet och tillgänglighet för att underlätta vardagen för hushållen och företagandet i regionen. Att den digitala infrastrukturen kommer vara mycket väsentlig framöver är det nog ingen som tvivlar på, säger Bo Plym, VD på Maintrac. Det är därför extra roligt att tillsammans med Lunet skapa ett stadsnät som är mycket väl förberett för framtida behov och tjänster.  

Maintrac är teknikexperten som levererar tjänster, hård- och mjukvara till Sveriges stadsnät. Tillgång till stabilt internet med hög hastighet är någonting som både hushåll och företag förväntar sig i dagens uppkopplade samhälle, och därför behöver stadsnäten uppgradera sina nät.  

– Maintrac är en trygg teknikpartner sedan några år och vi har ett nära samarbete med varandra. Förutom den nya hårdvaran kommer vi använda deras egenutvecklade mjukvara MSM. Att uppgradera nätet till nästa generation är ett viktigt beslut för att vi ska kunna fortsätta leverera på morgondagens förväntningar från hushållen och företagen i regionen, säger Kent Eneris, VD på Lunet.  

I det nya corenätet är kapaciteten utökad till 100 Gb/s på alla länkar, med utrymme för framtida expansion. Nätet bygger på Nokias kraftfulla BNG i 7750-SR-s serien samt MPLS-routrar från 7250 IXR serien. För att kontrollera nätets funktionalitet och kapacitet har Maintrac och Lunet genomfört en POC (proof of concept), och för att ytterligare höja driftsäkerheten kommer Maintracs teknikexperter stötta genom beredskap dygnet runt. Den här uppgraderingen innebär att Luleås invånare får ett stabilare och mer robust stadsnät – som möter framtidens kapacitetskrav.

– Maintracs vision är att koppla ihop teknologi till livet, och det gör vi genom att vara den bästa teknikexperten för stadsnät. Vi har samarbetat med Lunet i snart tre år och att vi fått förtroendet att uppgradera deras stadsnät är ett bra kvitto på ett långsiktigt partnerskap, säger Bo Plym.  

För mer information, kontakta gärna:
Bo Plym, affärsområdeschef Vinnergi Systems (tidigare vd Maintrac)
bo.plym@vinnergi.se
070 291 65 64

Thomas Nilsson, drift- och säkerhetsansvarig Lunet
thomas.nilsson@lunet.se
073-078 57 89 

Maintrac är den nya generationen teknikexperter som kombinerar infrastruktur, nätverk och säkerhet i hållbara helhetskoncept för i första hand aktörer inom samhälle, industri, energi och offentlig förvaltning. Idag arbetar Maintrac med drygt 50 stadsnät med över 600 000 anslutningar över Sverige, Norge, Spanien,Tyskland och USA. Maintrac blev utsedd till Superföretag 2016 och Gasell 2017. Bolaget har sitt säte i Linköping och ingår i Vinnergi Holding som till 40 procent ägs av medarbetarna. Resterande del ägs av ägarpartnern Sobro. Maintrac grundades 2005 och består av drygt 30 medarbetare och 400 i koncernen. 

Sedan 1/12 2023 är Maintrac en del av Vinnergi, och heter numera Vinnergi Systems.