Projektet “Living Explore” startades för att tydliggöra karriärvägar och skapa förutsättningar för medarbetarna att utvecklas.

Vinnergi skapar smarta lösningar för en hållbar framtid, och i det ingår att ge medarbetarna goda förutsättningar att utvecklas. Först ut att tydliggöra karriärvägarna och de olika yrkesrollerna är affärsområdet Living, som levererar smarta tjänster inom fastighetsbranschen. 

Vinnergi skapar smarta lösningar för en hållbar framtid, och i det ingår att ge medarbetarna goda förutsättningar att utvecklas. Först ut att tydliggöra karriärvägarna och de olika yrkesrollerna är affärsområdet Living, som levererar smarta tjänster inom fastighetsbranschen. 

En konstruktör gör precis samma saker som alla andra konstruktörer. Eller? Inte på Vinnergi. I det omfattande projektet Living Explore har 31 medarbetare inom affärsområdet Living tillsammans kartlagt vilka olika yrkesroller och utvecklingsmöjligheter som finns inom företaget.  

Det är vanligt att företag har de här vedertagna yrkeskategorierna, men problemet är att det ofta är oklart vad rollen egentligen innebär. Det här verktyget ger oss en tydligare bild av vilka krav som ställs på olika roller, och hur vi kan arbeta på olika sätt inom samma yrkesroll. Nu är det enklare att matcha folk mot rätt jobb vid anställningsintervjuer, lättare att ha ett mer rättvist lönesystem och lättare för medarbetarna att se vilka utvecklingsmöjligheter som finns, säger Johan Gustavsson, teamchef och uppdragsledare Living. 

Johan Gustavsson, teamchef på Living

Johan Gustavsson är uppdragsledare och teamchef på Living i Borås.

Du måste inte bli chef för att ta nästa steg i karriären 

Ett vanligt problem inom många branscher är att det ofta krävs ett eller flera steg upp på karriärstegen, i många fall med tillkommande personal- eller kundansvar, för att få högre lön. Genom att i stället se värdet av att bibehålla kompetens och möjliggöra utveckling inom ett yrkesområde kan medarbetare utvecklas inom det som de brinner för. Till exempel genom att bli specialist – en ny roll som tillkom under kartläggningen.   

Jenny Öhrling är handläggare och teamledare på Living i Umeå.

Det finns goda möjligheter att gå utbildningar för att specialisera sig inom något man finner intressant eller ta projekt med en viss inriktning för att utvecklas inom ett specifikt område. Att lyfta fram och kartlägga våra specialister gör också samarbetet mellan kontoren lättare, eftersom vi får en tydligare bild över våra kompetenser och vilka områden vi är experter på, säger Jenny Öhrling, handläggare och teamledare Living. 

Tydligare roller gör det enklare att utvecklas

Genom projektet Living Explore har medarbetarna själva fått vara med och definiera sina yrkesroller, vilken kompetens som krävs och möjliga utbildningar för att ta sig vidare i karriären. Större yrkeskategorier som tidigare har haft väldigt breda definitioner, som konstruktör och uppdragledare, har förtydligats och delats upp i olika nivåer baserat på kompetens snarare än anställningstid. 

När vi vet vilka roller vi har, klarnar också behovsbilden och det blir det lättare att rekrytera, både internet och externt. När du sen vill utvecklas så blir det också tydligare vad som krävs av dig. Samtidigt så innebär det inte att du måste gå från till exempel konstruktör till uppdragsledare för att få en högre lön, utan det finns utrymme för en bra löneutveckling ändå, säger Robert Johansson, uppdragsledare Living. 

Robert Johansson, uppdragsledare Living

Robert Johansson är uppdragsledare på Living i Västerås.

Medarbetarnas engagemang är centralt 

Att engagera medarbetarna i olika frågor är inget ovanligt på Vinnergi. Med en platt organisation får alla möjlighet att påverka i större utsträckning. 

Vi jobbar så här i många frågor. Det är en tillåtande kultur med korta vägar till alla, så om jag får en idé är jag inte rädd att berätta om den. Vi vill att man ska säga vad man tycker, och detta är väldigt uppskattat, säger Jenny och får medhåll av Johan: 

Det var helt avgörande att det gjordes på det här sättet, annars hade vi aldrig fått en trovärdighet i systemet. Det har inte handlat om att sätta upp en ny hierarki, utan ett stöd för hur man ska arbeta. Om man vill testa att ta sig andra arbetsuppgifter så ska man få chans att göra det. Alla jobbar på olika sätt och rollerna är dynamiska. Och yrken förändras också, så självklart kommer vi att jobba vidare med att utveckla det här. 

Vill du också utvecklas på jobbet?