Plats: Kävlinge
Uppdragsgivare: ApQEl AB, Lund
Segment: Idrotts- och badanläggningar
Period: September 2019 – pågår

Kontakt Vinnergi

Namn: Fredrik Johannesson
Telefon: +46 70-062 47 46
Mail: fredrik.a.johannesson@vinnergi.se

Beskrivning av projektet

Projektering av systemhandling samt bygghandling för el- och telesystem för nybyggnad av badanläggning på cirka 7000kvm.
I uppdraget har även framtagning av rambeskrivning för hissar samt solceller ingått.

Exempel på tjänster för Harjagersbadet – Kävlinge kommuns badhus

Planritningar och rambeskrivningar
  • Teletekniska system
  • Hissar

  • Solceller

  • Belysning
  • Brand
  • Kraft
  • Kanalisation

Våra tjänsteområden för Harjagersbadet – Kävlinge kommuns badhus

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Harjagersbadet – Kävlinge kommuns badhus