Plats: Arrheniuslaboratoriet, Stockholms universitet
Uppdragsgivare: Akademiska hus
Segment: Forskning och utveckling
Period: maj 2017 – maj 2019

Kontakt Vinnergi

Namn: Oscar Gantz, regionchef Stockholm Södra 
Telefon: +46 101 02 44 00
Mail: oscar.gantz@vinnergi.se

Beskrivning av projektet

Sverige är nu på väg att bli internationellt ledande inom strukturkaraktärisering på atomnivå.

I det före detta biblioteket i Arrheniuslaboratoriet är nu det hypermoderna transmissionselektronmikroskopet installerat. Det har klimatkontroll, skyddas från elektromagnetiska fält, bakgrundsstrålning och varierande temperaturer. Arbetet som utförs med mikroskopet kallas för elektronkristallografi, där man bygger 3D-bilder och observerar enskilda atomer. Detta möjliggör framställning av till exempel nya miljövänliga katalysatorer, batterier med högre energidensitet och längre livslängd, miljövänligare material samt ersättning av gammal teknologi överlag. Första gången denna teknologi användes tog det hela 7 år att framställa en atombild, medan det med andra samtida instrument tar några timmar. Med det här nya mikroskopet tar det istället bara några minuter.

I det här projektet ansvarade Vinnergi för att projektera data- och teletekniska system.

Läs mer om elektronmikroskopet här

Bild: su.se

Exempel på tjänster för Nytt elektronmikroskop – Stockholms universitet

  • Projektering av Data och Tele

  • Kanalisation

  • Kraft
  • Belysning

Våra tjänsteområden för Nytt elektronmikroskop – Stockholms universitet

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av el- och teletekniska system

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Nytt elektronmikroskop – Stockholms universitet

  • Vinnergi segment forskning och utveckling

    Forskning och utveckling

    Utvecklingen av nästa generations produkter och system är en förutsättning för att skapa ett samhälle som klarar framtidens utmaningar. Inom verksamheter som bedriver forskning och utvecklingsprojekt ställs höga krav på väl fungerade tekniska system, ändamålsenliga byggnader och pålitliga passage- och säkerhetssystem. På Vinnergi erbjuder vi den kompetens och erfarenhet som krävs för att hantera komplicerade projekt där varje del är avgörande för ett framgångsrikt slutresultat.