Plats: Hyllie, Malmö
Uppdragsgivare: ApQel AB
Segment: Kontor
Period: 2021- pågående
Våningar: 7
Storlek: 7000 kvm

Kontakt Vinnergi

Namn: Fredrik Johannesson
Telefon: +46 700 62 47 46
Mail: fredrik.a.johannesson@vinnergi.se

Beskrivning av projektet

På uppdrag av ApQel AB har Vinnergi fått förtroendet att ansvara för projekteringen av el- och telesystem för kontorsbyggnaden The Corner. Den Well-certifierade byggnaden är belägen på Hyllie i Malmö, och har tillgång till takterasser och en innergård.

Tjänster för The Corner, Malmö

 • Kanalisation

 • Kraft
 • Belysning
 • Data

 • Passagesystem

 • Teletekniska system
 • Brandlarmanläggning

Våra tjänsteområden för The Corner, Malmö

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet The Corner, Malmö

 • Vinnergi segment kontor

  Kontor

  Flexibilitet blir en allt viktigare faktor när det gäller om- och nybyggnation av framtida kontorslokaler....