Vi hjälper dig som arbetar på ett stadsnät med systemet CESAR2. Vi installerar, utbildar och stöttar dig att göra CESAR till en del viktig del av er försäljningsverksamhet samtidigt som ni som stadsnät delar med er det mot landets övriga stadsnät. Eftersom CESAR2 löpande kompletteras med nya funktioner vill vi vara din naturliga CESAR-partner och hjälpa vi dig att optimera användning, implementera nyheter över tid.

Låt oss kontakta dig om

CESAR2

Växel: +46101024400

Utveckla användningen av CESAR2

Vi kan utveckla användningen av CESAR2 genom att importera redan anslutna adresser, etablera fastpriszoner, hantera direktordrar och konfigurera automatiska svar vilket frigör resurser hos försäljningsavdelning och förbättrar dina säljprocessen gentemot nationella operatörer.

Säljprocess för Stadsnätskluster med CESAR2

Vi hjälper även dig som verkar i ett stadsnätskluster och enskilda nät att etablera en effektiv klusterdriven säljprocess. Ert gemensamma säljarbete underlättas otroligt mycket genom en effektiv process och ett kollektivt användande av CESAR. Beroende på marknadens struktur påverkas både stadsnätsklustrets som det enskilda stadsnätets möjligheter till framgång av en effektiv hantering av inkomna förfrågningar, oavsett om förfrågan blir en affär eller inte.

Utbildning i CESAR2

Vi utbildar både dig som nybörjare och om du är en mer erfaren användare av systemet i olika delar. Vår grundläggande utbildning i CESAR2 är riktad mot sällananvändare och syftar till att göra stadsnätets organisation mindre personberoende. Vi har även utbildning för erfarna användare av systemet och affärsutvecklare kring etablering av fastpriszoner. Utbildningarna är anpassningsbara och ges både på distans och på plats hos dig.

Öka intäkterna i CESAR2 med processoptimering

Under Stadsnätsforum 2021 presenterade Vinnergi hur stadsnät kan öka intäkterna i CESAR2 med processoptimering.

CESAR2 – Storkundens väg till stadsnätet

CESAR2 är ett system och en handelsplats beståendes av ett paket olika funktioner som underlättar samarbetet mellan nationella operatörer och landets många stadsnät. För stadsnäten utgör CESAR2 en förutsättning för att kunna marknadsföra stadsnätets förbindelser mot ett slutkundssegment som innan CESAR2 introducerades var svårt att nå för stadsnäten. Slutkunder med stor geografisk spridning i landet (ex. butikskedjor, banker, bensinstationer och andra nationella verksamheter) köper sina fiberförbindelser av nationella operatörer. CESAR2 gör det möjligt för operatörer med låg lokalkännedom att på ett enkelt och standardiserat sätt kunna ställa frågor och beställa fiberförbindelser från ett eller flera stadsnät samtidigt.
Då stadsnätens framgång i det här slutkundssegmentet till stor del är beroende av graden av standardisering och en kollektivt effektiv hantering av inkomna förfrågningar från operatörer. Operatörerna söker effektiva lösningar för helhetsaffären varför enskilda stadsnäts ineffektivitet i behandlingen av inkomna frågor får konsekvenser för hela stadsnätskollektivet. Det finns därigenom även en solidarisk aspekt av att lyfta sitt egets stadsnätets verksamhet i CESAR2.
Utöver att optimera förutsättningarna för stadsnätet att få affärer erbjuder CESAR2 även en effektiv hantering av inkomna förfrågningar som av olika skäl resulterar i en affär. Marknadens struktur gör att det mycket sällan är möjligt för ett stadsnät att göra alla inkomna förfrågningar till en affär. Det är därför viktigt att hantera inkomna förfrågningar effektivt och använda säljkraften där den gör som mest nytta. Läs mer om CESAR2 på Svenska Stadsnätsföreningens wepplats.

Relaterade tjänster för CESAR2

Vinnergi Nätinformationssystem

Dokumentation

Vinnergi är idag en av de främsta aktörerna inom digitalisering och dokumentation av infrastruktur. Vi är specialister på att hantera, strukturera och digitalisera stora mängder av information. Med hög intern kompetens kring våra kunders verksamhet och system, samt vår erfarenhet och kunskap i informationshantering, ser vi till att skapa synergieffekter som ger vinnande resultat. Vi arbetar med dokumentation inom fibernät, mobilnät, eldistribution, järnväg, industri och fastighetsteknik.

Vinnergi Nätinformationssytem

Nätinformationssystem

Fortsatt utbyggnad och förstärkningar av näten, växande krav på driftsäkerhet och kapacitet ställer höga krav på nätägarna. Här spelar nätinformationssystemen (NIS) en central och kritisk roll. En nätdokumentation som faktiskt speglar verkligheten kan vara direkt avgörande, liksom att användare och personal erbjuds bästa möjliga verktyg och stöd i sitt arbete. Vinnergi är inte bara experter på NIS, utan kan också din verksamhet som nätägare. Våra tekniska dokumentatörer och NIS-experter hjälper dig att förstärka det fysiska och digitala nätet, effektivisera nätets drift och förvaltning samt förbättra verksamhetens leveranser till kunder och entreprenörer.

Vinnergi konsult processoptimering

Processoptimering

Våra projekt- och förändringsledare utrustar dig som nätägare med verktyg för att optimera dina affärsprocesser. Med prognosticerade leveranser och resurser kan du låsa upp ökad  kapacitet för att optimera verksamhetsplanering och förvaltning. Våra konsulter har god erfarenhet av digitala lösningar, vilka möjliggör både ökad mätbarhet, bättre visualiseringar och prognostiserade flöden. Det frigör i sin tur resurser till mer värdeskapande arbeten.

Vinnergi projekteringsledare teknikkonsult

Projektledning

Projektledare, uppdragsledare, byggledare, förändringsledare – kärt barn har många namn! Effektiv projektledning är en förutsättning för framgångsrika projektgenomföranden. Oavsett det handlar om mindre uppdrag eller komplexa projekt med höga samordningsbehov, erbjuder Vinnergis projektledare kvalificerad projektledning. Du får tillgång till hela Vinnergis samlade erfarenhet och kompetens inom projektledning genom uppdragets alla faser – från planering till slutförande och till och med effektiv förvaltning, underhåll och vidareutveckling. Genom en nära dialog med dig som kund, tydlig struktur och stort engagemang skapar våra projektledare framgång i dina projekt.

Här kommer det snart fler referenser

Segment för utbildning i CESAR2

  • Vinnergi segment fibernätägare

    Fibernät

    Vi är verkliga experter på fibernät och arbetar med många av Sveriges stadsnät och stora...