Vinnergi ska gasa sig ur krisen
– vill bli dubbelt så bra och dubbelt så stora

Vinnergi fortsätter att växa och siktar på att bli dubbelt så stora 2023. På mindre än ett år har bolaget startat upp nytt kontor i Trollhättan och Gävle, etablerat affärsområden på fem nya orter och anställt 40 nya medarbetare. Bolaget vill bli dubbelt så bra genom att utveckla kunderbjudandet och bli bäst på att utveckla människor. Till årets slut räknar bolaget med att bli ytterligare 40 nya medarbetare som breddar den samlade kompetensen.

– Vår vision är att göra framtiden smart för våra kunder, och det gör vi genom att vara en trygg partner som kan, förstår och älskar teknik och vad digitaliseringen kan göra för människor. Vi har för ambition att fortsätta gasa oss ur krisen. Vi tror verkligen på det här långsiktigt så då ska inte en kortsiktig kris förändra vår strategi framåt, säger Pierre Wallgren, VD på Vinnergi.

Idag omsätter Vinnergi omkring 330 miljoner kronor och har drygt 300 medarbetare på 22 olika orter. Sedan fusionen mellan elkonsultbolaget IKKAB och telekomkonsulten We Consulting i höstas har Vinnergi vuxit på orter bolaget redan funnits på. Företaget har öppnat nya kontor i Trollhättan och Gävle och har etablerat affärsområden på flera orter som Linköping, Göteborg och Malmö. Inom affärsområdet Living, som erbjuder el- och telekonsulter till privata och offentliga aktörer, ser bolaget en tillväxt på 70 % jämfört med föregående år och fortsätter tillväxten trots utmaningen med Covid-19.

– Tillväxtökningen är otrolig och bara möjlig genom att arbeta tillsammans. Vi är ett litet stort bolag med en stark finansiär, platt organisation och är till 40 procent medarbetarägt. Det skapar engagemang på riktigt och vi kan agera supersnabbt. Vi kan omprioritera, besluta och utföra inom samma arbetsdag. Att vara ett tillväxtbolag under Corona är minst sagt utmanande, men tack vare att vi är så snabbrörliga och samarbetar mellan kontoren har vi kunnat omprioritera, säkerställa våra leveranser och faktiskt lyckas sälja ännu mer uppdrag. När dom andra bromsar gasar vi, säger Anders Ramsing affärsområdeschef Living.

Vinnergi väljer att fortsätta växa med affärerna i ryggen för att inte dra på sig stora investeringar under effekterna av Corona. Samtidigt gasar bolaget med flera rekryteringar och har siktet inställt på det långsiktiga målet på att fördubbla såväl omsättning som antalet medarbetare inom fyra år.

– Vi har satt våra ambitioner och planer nerifrån och upp genom hela organisationen ända upp till styrelse och ägare. Vi vill bli dubbelt så stora och dubbelt så bra. Förutom att utveckla och sammanfläta våra tre affärsområden i ett smart erbjudande är vårt viktigaste mål att bli bäst på att utveckla människor. Om vi ska kunna bidra i den tekniska utveckling som förändrar vårt sätt att leva så behöver vi fler hjärnor som kan och vill vara med och utvecklas med oss. Vi är visserligen i början av vår resa med redan nu ser vi fina utfall i enkäter kring kund och medarbetarupplevelse. Dessutom ser vi ständigt goda exempel på hur våra engagerade medarbetare bygger vår arbetsplats och våra kundleveranser, det bådar gott, avslutar Pierre Wallgren.

Intervju med Anders Ramsing

  • 7 min

Anders Ramsing är affärsområdeschef för Living, som erbjuder el- och telekonsulter till privata och offentliga aktörer. Anders intervjuas om den otroliga tillväxten på 70% jämfört med föregående år, hur organisationen tacklat effekterna av Corona och hur Vinnergis platta organisation skapar rätt förutsättningar för samarbete.

Kontakta gärna oss

Vill du få mer information eller veta mer om Vinnergi som arbetsgivare, kontakta gärna en medarbetare nära dig.

0 e-NPS
Våra 300 medarbetare trivs på jobbet
0 %
Bolaget är delvis medarbetarägt
0 orter
Vi är regionalt starka över hela Sverige

Pierre Wallgren, vd Vinnergi
pierre.wallgren@vinnergi.se
070 939 69 64

Anders Ramsing, affärsområdeschef Living
anders.ramsing@vinnergi.se
070 236 80 85‬

Henrik Johansson, affärsområdeschef Power
henrik.johansson@vinnergi.se
070 191 90 39‬

Lars Cronehag, affärsområdeschef Communicate
lars.cronehag@vinnergi.se
070 303 90 18‬