Plats: Fridhemsvägen, 903 37 Umeå
Uppdragsgivare: Bravida
Segment: Utbildningslokaler
Miljö: 1270 m2 solceller, total klimatpåverkan 130 kg CO2e/m²
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver
Period: November 2017 – juni 2019

Kontakt Vinnergi

Namn: Robert Vesterlund, uppdragsledare
Telefon: +46 70 553 03 99
Mail: robert.vesterlund@vinnergi.se

Exempel på tjänster för Maja beskowskolan Umeå kommun

 • Kanalisation

 • Kraft (Storkök, ställverk, allmän kraft)
 • Belysning
 • Teletekniska system
 • Passagesystem

 • Brandlarm

 • Säkerhet
 • Hiss

Beskrivning av projektet

Projektering av el- och telesystem för om- och nybyggnad av kombinerat gymnasium och högstadieskola. Lokaler för elitidrott såväl som yrkes- och högskoleförberedande program. Total yta på 28 000 m2 med plats för ca 1 600 elever fördelade på gymnasiet och högstadiet. Storkök för samtliga elever, hiss samt ställverk som försörjer byggnaden. Byggnaden har certifieringen Miljöbyggnad Silver med en solcellsanläggning på taket. Anläggningen är dimensionerad att producera ca 180 000 kWh per år och är till ytan 1 270 m2 stor.

Våra tjänsteområden för Maja beskowskolan Umeå kommun

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Maja beskowskolan Umeå kommun

 • Vinnergi segment utbildningslokaler

  Utbildningslokaler

  Vi på Vinnergi har stor erfarenhet att framtidssäkra både befintliga och nya utbildningslokaler, med trygga...