Plats: Taheskolan, Målövägen 2,  Jönköping
Uppdragsgivare: Jönköping Kommun
Segment: Utbildningslokaler
Period: 2019-2021

Kontakt Vinnergi

Namn: Ulf Andersson
Telefon: +46 70 8175148
Mail: ulf.andersson@vinnergi.se

Beskrivning av projektet

På uppdrag av Jönköpings kommun har Vinnergi varit delaktiga i att bygga om en befintlig kontorsbyggnad till en skola för elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Ombyggnaden av lokalerna har möjliggjort en utökning av skolklasser och Taheskolan har idag 200 elever, till skillnad mot tidigare då skolan hade strax under 100 elever och skolklasser upp till årskurs 3. I projektet ingick samtliga el- och teletekniska installationstyper, samt säkerhetstekniska installationer

Exempel på tjänster för Ombyggnad av Taheskolan i Jönköping

Planritningar
 • Kanalisation

 • Kraft
 • Belysning
 • Brand
 • Teletekniska system
 • Säkerhet
 • El för styr

Våra tjänsteområden för Ombyggnad av Taheskolan i Jönköping

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Ombyggnad av Taheskolan i Jönköping

 • Vinnergi segment utbildningslokaler

  Utbildningslokaler

  Vi på Vinnergi har stor erfarenhet att framtidssäkra både befintliga och nya utbildningslokaler, med trygga...