Plats: Lund
Uppdragsgivare: RSA-EL, Malmö
Beställare: LKF AB
Totalentreprenad: Byggmästar’n
Segment: Bostäder
Period: mars 2020 – juli 2020

Kontakt Vinnergi

Namn: Erik Rasmusson, handläggare Living Malmö
Telefon: +46 70-635 14 27
Mail: erik.rasmusson@vinnergi.se

Beskrivning av projektet

På uppdrag av RSA-EL ansvarade Vinnergi för projektering av el- och telesystem för bostadsprojektet kvarteret Ådan Väster i Lund. Projektet Ådan är ett lågenergihus som byggs i den attraktiva stadsdelen Väster i Lund och består av yteffektiva 2:or och 3:or. Byggnaden har dessutom solceller på taket, och med utgångspunkt i leverantörens underlag har Vinnergi projekterat kraftanslutningen i solcellsanläggningen.

Bild: Kamikaze Arkitekter AB

Exempel på tjänster för Projektering av el- och teletekniska system för Kvarteret Ådan

 • Kanalisation

 • Kraft
 • Belysning
 • Data- och fibernät

 • Kabel-tv

 • IMD-mätning

 • Passersystem

“Ännu ett projekt åt RSA där vi projekterat elanläggningen i ett modernt och klimatsmart lägenhetskomplex.”

Erik Rasmusson, handläggare Vinnergi

Våra tjänsteområden för Projektering av el- och teletekniska system för Kvarteret Ådan

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Projektering av el- och teletekniska system för Kvarteret Ådan

 • Vinnergi segment bostäder

  Bostäder

  Framtidens bostäder ställer höga krav på energieffektivitet, möjliggörande för kommande tekniska lösningar och hållbarhet. På Vinnergi är...