Plats: Skiftesvägen 74, Växjö
Uppdragsgivare: Växjö Fastighetsförvaltning AB
Segment: Utbildningslokaler
Period: Augusti 2017 – januari 2018

Kontakt Vinnergi

Namn: Mathias Jacobsson, elkonsult
Telefon: +46 70 426 13 65
Mail: mathias.jacobsson@vinnergi.se

Exempel på tjänster för Torparskolan i Växjö

 • Kanalisation

 • Kraft
 • Belysning
 • Brandlarm

 • Allmän tele- och datasystem

 • Inbrottssystem

 • Passagesystem

 • Hissar

Beskrivning av projektet

Projektering av el- och teletekniska system för om- och tillbyggnad av Torparskolan med plats för 350 elever i årskurs F–6. Ny skolbyggnad i 2 plan med trä- och metallslöjd, nya bas och grupprum samt matsal och tillagningskök för 500 portioner/dag. I projektet ingick även ny utemiljö, angöring och parkeringsytor. Nybyggnationen ska efter färdigställande kunna klassas som Miljöbyggnad Silver.

Bild: Växjö kommun

Våra tjänsteområden för Torparskolan i Växjö

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Torparskolan i Växjö

 • Vinnergi segment utbildningslokaler

  Utbildningslokaler

  Vi på Vinnergi har stor erfarenhet att framtidssäkra både befintliga och nya utbildningslokaler, med trygga...