Välj en sida

Planritningar för el- och telesystem Hjortsbergskolan, Ljungby

Hjortsbergskolan Ljungby

Planritningar för el- och telesystem Hjortsbergskolan, Ljungby

Sjöfruskolan Umeå

Plats: Ågårdsvägen 33, Ljungby
Uppdragsgivare: Assemblin El AB i Ljungby
Segment: Utbildningslokaler
Period: Mars 2018 – maj 2019

Beskrivning av projektet

Projektering av el- och telesystem vid nybyggnation av Hjortsbergskolan Ljungby, en F–6-skola i två våningar som byggts ihop med en ny idrottshall. Total yta på ca 5 300 m2 med plats för 385 elever. Idrottshallen är fullskalig med specialanpassningar för gymnastikklubbens verksamhet samt särskilda krav på anpassad ventilation för att skapa fri höjd för t.ex. högtflygande badmintonbollar.

Exempel på tjänster för Hjortsbergskolan i Ljungby

Planritningar
  • Kanalisation
  • Kraft
  • Belysning
  • Brand
  • Teletekniska system
  • Säkerhet
  • El för styr
Övriga framtagna handlingar:
  • Situationsplaner
  • Huvudledningsschema
  • Underlag för centralbyggare (enlinjescheman).

Låt oss kontakta dig

Vi ser till att rätt person kontaktar dig.