Upphandlingsform: Generalentreprenad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Beställare: Peab Sverige AB
Byggherre: Peab Bostad
Byggnadstyp: Flerbostadshus

Vinnergi i Borås har fått i uppdrag av Peab att projektera el- och teleinstallationer för nybyggnad av BRF Korpralen 1914. Byggnationen består av 34 bostadsrätter med parkeringsgarage och är en del av den nya attraktiva stadsdelen Regementsstaden som växer fram som en ny stadsdel i Borås.

– Vi har ett väldigt bra samarbete med Peab på flera orter runt om i landet så vi tycker att det är väldigt roligt att vi har fått förtroendet av Peab i Borås att vara med och projektera Korpralen 1914 som blir en del av den nya stadsdelen Regementsstaden, berättar Tomas Johansson uppdragsledare på Vinnergi i Borås.

För mer information, kontakta gärna
Tomas Johansson, Uppdragsledare Vinnergi Borås
tomas.johansson@vinnergi.se
+46 70 313 2648

BILD: Peab Bostad/ bild framtagen av WeC360

Exempel på tjänster förProjektering av BRF Korpralen i nya stadsdelen regementsstaden i Borås

 • Kanalisation

 • Kraft
 • Belysning
 • 3D-projektering

 • Prefabprojektering

 • Teletekniska system
 • El för styr

Våra tjänsteområden för Projektering av BRF Korpralen i nya stadsdelen regementsstaden i Borås

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Projektering av BRF Korpralen i nya stadsdelen regementsstaden i Borås

 • Vinnergi segment bostäder

  Bostäder

  Framtidens bostäder ställer höga krav på energieffektivitet, möjliggörande för kommande tekniska lösningar och hållbarhet. På Vinnergi är...