Miljöbyggnaden blir en viktig del av Umeås växande stadskärna

På uppdrag av installationsföretaget Assemblin har Vinnergi planerat smarta el- och teletekniska lösningar och säkerhetslösningar till Sveriges högsta kontorsbyggnad i trä. Så att upplevelsen för de som kommer jobba, äta och träna där ska bli så härlig som möjligt.

Byggnaden tar form i den hållbarhetsprofilerade stadsdelen Östra station – som kommer bli en viktig del av Umeås växande stadskärna. 

Segment

Uppdragsgivare

Totalentreprenör

Fastighetsägare

Storlek

13 000m²

Entreprenadform

Totalentreprenad

Hus C Östra station
Hus C Östra station

Miljöbyggnaden blir en viktig del av Umeås växande stadskärna

På uppdrag av installationsföretaget Assemblin har Vinnergi planerat smarta el- och teletekniska lösningar och säkerhetslösningar till Sveriges högsta kontorsbyggnad i trä. Så att upplevelsen för de som kommer jobba, äta och träna där ska bli så härlig som möjligt.

Byggnaden tar form i den hållbarhetsprofilerade stadsdelen Östra station – som kommer bli en viktig del av Umeås växande stadskärna. 

Uppdragsgivare

Assemblin

Segment

Kontor

Totalentreprenör

NCC

Fastighetsägare

Balticgruppen

Entreprenadform

Totalentreprenad

Storlek 

13 000m²

Kontakt Vinnergi

Namn: Jan Nyman
Telefon: 070-5509381 
Mail: jan.nyman@vinnergi.se 

Kontorshuset byggs med miljö- och hållbarhetstänk i fokus

I stadsdelen Östra station passerar tusentals människor varje dag – och det kommer de fortsätta göra. När kontorsbyggnaden står klar kommer den nämligen bestå av hela 11 plan med plats även för gym och restaurang. 

Byggnaden kommer till största del få en stomme i trä – ett material som både är förnyelsebart och som faktiskt kommer från lokala skogar. Genom att välja just en trästomme sänks koldioxidutsläppen vid tillverkningen, vilket är en del i det hållbarhetstänk som präglar hela projektet. På samma sätt strävar Vinnergi alltid efter både hållbara och effektiva lösningar,  som i detta projekt har genomsyrat allt från projektering till färdig bygghandling.

Byggnaden kommer certifieras med Miljöbyggnad Silver. 

Det här har Assemblin fått hjälp  med

 • Kraft
 • Belysning
 • Kanalisation

 • Nödbelysning

 • Belysningsstyrning

 • Teletekniska anläggningar 

 • Passagesystem 

 • Brandlarm

Kontakt Vinnergi

Namn: Jan Nyman
Telefon: 070-5509381 
Mail: jan.nyman@vinnergi.se 

Våra tjänsteområden för detta projekt

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Säkerhet

Behovet av säkerhet ökar för att skydda viktig infrastruktur som elnät, fibernät, transportsystem, fastigheter och mobilnät. Vinnergi erbjuder bland annat informationssäkerhet med säkerhetsklassad datahall och serverhosting i Sverige. Våra driftsäkerhetsexperter hjälper dig få kontroll på alla parametrar som kan påverka nätet. Dessutom ser vi till hela fastighetens säkerhetsutmaningar. Vi gör utredningar, projektering, rådgivning och förstudier. Vi hanterar alltifrån olika typer av säkerhetslarm, CCTV och passersystem till överfalls-, ljud- och bildanläggningar m.m. Vinnergi har SBSC-behöriga ingenjörer samt en mängd fabrikatbaserade licenser, utbildningar och certifikat.

Segment för detta projekt

 • Vinnergi segment kontor

  Kontor

  Flexibilitet blir en allt viktigare faktor när det gäller om- och nybyggnation av framtida kontorslokaler....