Vinnergi har expertkunskap och erfarenhet av strategisk och operationell planering och design av nätinfrastruktur inom exempelvis elnät, järnväg, fibernät och mobilnät. Från planering och design till drift, förvaltning, utbyggnad och vidareutveckling. Med vår breda kompetens är vi verkliga nätexperter som kan ta olika roller i dina projekt, till exempel projektledare, byggledare, beredare, utbildare eller nätsäkerhetsspecialist. Vi kan även hjälpa till med upphandlingar, verksamhetsutveckling och att förbättra och automatisera processer som ger ökad lönsamhet och minskade kostnader. Ökad kapacitet, förbättrad driftsäkerhet och effektivare processer. Vi har de smarta lösningarna.

Vill du veta mer?

Låt rätt person kontakta dig.

Kontakta mig om Planering och design av nätinfrastruktur

Växel: +46101024400

Kapa kostnader, automatisera och optimera och fokusera på kärnverksamheten

Öka kapaciteten i din nätinfrastruktur genom att bygga mer effektivt, processoptimera och automatisera. Vi vet hur. Behöver du mer tydlighet och högre kvalitet i processerna är vi också rätt partner. Med en strategisk planering kan du säkra en långsiktigt hållbar utbyggnad av din nätinfrastruktur. Vi hjälper dig att planera och designa nätbyggnation som passar just dina behov och förutsättningar inom teknologival och operatörs- och leverantörsneutralitet.

Det finns många sätt att optimera dina kostnader. Genom att införa automatiseringar i driften kan du frigöra resurser till mer kvalificerade arbetsuppgifter. Vi kan hjälpa dig med att ersätta gamla plattformar med nya, få effektivare drift med modernare teknik eller öka graden av automatisering. Fler exempel på hur vi kan kapa kostnader är identifiering av förbättringsområden och leverans som funktion, molntjänster, nätanalyser, inventeringar, workshops, handlingsplaner, förändringsledning, projektledning och dokumentation. Vi har erfarenhet av många typer av transmissionsnät. Nätinfrastruktur som radionät, fibernät (stadsnät), elnät och järnväg.

Strategisk nätplanering

Vi har bred erfarenhet av strategisk och operationell nätplanering och stenkoll på de verktyg och arbetssätt som krävs för att styra nätexpansion, kapacitetsökning och utveckling med affärsfokus. Vi säkerställer att din växande nätinfrastruktur med fokus på optimering avseende kvalitet, kostnad och leveranstid.

Automatisering

Utveckling av processer och automatisering av driftflöden för att höja kvaliteten, eller effektivisering för att minska kostnaderna. Vi har erfarenheten och egenutvecklad mjukvara, OSS/BSS Flow. Anpassa inte verksamheten efter systemet utan systemet efter verksamheten. Flow är ett öppet modulärt system som kan automatisera nätets​ processer via schemalagda och händelsedrivna flöden ​i en integrationsplattform.

Affärsutveckling

Digitaliseringen av nätinfrastrukturen betyder nya affärsmöjligheter. Med strategisk nätplanering ökar vi nyttjandegraden i ditt nät och utvecklar affärerna. Med lång erfarenhet från arbete med nät och nära samarbete med olika typer av nätägare kan vi bidra med erfarenhet, branschkunskap och expertis för att ge dig bättre utdelning på  investeringen. Vi arbetar med affärsmannaskap som för oss bland annat innebär att analysera möjliga affärer, paketera och presentera produkten, göra bra upphandlingar och att projektleda förändringsprocesser och eventuell verksamhetsutveckling för leverans.

Referenser för Planering och design av nätinfrastruktur

Tele2 referens Site Acquisition Sverige
Telia referens Site Acquisition Sverige
Telenor referens Site Acquisition Sverige
3 referens Site Acquisition Sverige
Referenser energy
Referenser Site Acquisition

Segment för Planering och design av nätinfrastruktur

 • Vinnergi segment fibernätägare

  Fibernät

  Vi är verkliga experter på fibernät och arbetar med många av Sveriges stadsnät och stora fibernätägare. Vi är med under hela processen, från utrullning till effektiv drift av fibernätet. Förutom det tekniska och praktiska hjälper vi er även med affärsutveckling, drift, säkerhetsfrågor och olika strategiarbeten. Våra experter kan ta olika roller i era projekt och vi kan även hjälpa till med nätplanering, upphandling, nätdokumentation och migrering.
 • Vinnergi segment järnväg

  Järnväg

  Vinnergis experter inom Järnväg skapar förutsättningar för att vi ska färdas säkert, effektivt och hållbart på spårburna trafikanläggningar. Våra resurser har lång erfarenhet från en mängd järnvägsprojekt och vi erbjuder spetskompetens inom teknikområdena El, Signal och Tele. Vi kan bistå i projektens alla skeden och besitter hög kompetens inom olika handlingar såsom förfrågningsunderlag, system-, bygg- och förvaltningshandlingar.
 • vinnergi segment lokalnät

  Lokalnät

  Lokalnätet behöver förstärkas och moderniseras för att stå redo för omställningen till grön el och utbyggnaden av laddinfrastruktur. Vinnergi är heltäckande elkonsulter inom lokalnät – oavsett om det är i storstaden, skärgården eller på landsbygden hanterar vi allt inom sjökabel, luftledning, jordkabel och stationer. Vi dimensionerar, designar, ljusberäknar och inmäter även vägbelysning. Vi bygger helt enkelt smarta och säkra elnät, isolerar och kablifierar befintliga ledningar och deltar i projekt för att skapa framtidens kraftsystem.
 • Vinnergi segment mobiloperatörer

  Mobilnät

  Vi är en marknadsledande teknikkonsult inom mobil nätinfrastruktur. Dra nytta av vår unika erfarenhet från branschen – vi vet hur man rullar ut nästa generations teknik och samtidigt avvecklar gamla och obsoleta system. Med både bredd och djup i vår kompetens hjälper vi dig att säkra, anpassa och optimera mobilnätet. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och ökar affärerna.
 • Vinnergi segment myndigheter och verk

  Myndigheter och verk

  Våra myndigheter ska bevaras länge, hålla en hög standard och vara redo för framtiden. Därför ställs höga krav på verksamhet, fastighet, hållbarhet och inte minst klimatpåverkan. Tillsammans med våra kunder inom statliga myndigheter och verk utvecklar vi hållbar samhällsinfrastruktur inom kommunikation, transport, elkraft och fastighetsteknik. Med Vinnergi kan du känna dig trygg med att kraven för energieffektivitet, utformning, funktion och säkerhet följs för varje nytt uppdrag vi åtar oss.
 • vinnergi segment regionnät

  Regionnät

  Vinnergis kraftkonsulter har lång erfarenhet av högspänningsnät och hållbara lösningar för Sveriges regionnät, vilket innefattar både regionnätsledningar och regionnätsstationer. Våra kontrollanläggningsingenjörer provar ställverk och reläskydd. Vi har beredare och projektörer som erbjuder förstudier och stöttar med förfrågningsunderlag och upphandling inför projekten, medan våra konstruktörer designar ställverk och luftledning.
 • Vinnergi segment vindkraft

  Vindkraft

  Vindkraft är en av de snabbast växande förnybara energikällorna och är en viktig pusselbit i minskandet av koldioxidutsläpp. Genom lång erfarenhet har våra vindkraftskonsulter utvecklat en kompetens inom samtliga av vindkraftens beröringsområden som infrastruktur, miljö och tillstånd samt nätanslutning och internt kabelnät. Dessutom finns kompetensen att besikta och underhållsplanera.

Kontakta Vinnergi om tjänsten – Planering och design av nätinfrastruktur

Hitta rätt kontor

Ring växeln

+46101024400

Låt oss kontakta dig

Kontakta mig om Planering och design av nätinfrastruktur