Vinnergi har tecknat ramavtal med Enköpings kommun för revisionsbesiktningar

Vinnergi AB har tecknat ramavtal med Enköpings kommun inom Elrevision.
2020-06-01 till 2020-12-30.

För mer information, kontakta gärna
Oscar Gantz
Regionchef Mitt Living
+46 70 426 13 16
oscar.gantz@vinnergi.se