Så brygger Vinnergi sin företagskultur

På Vinnergi arbetas det flitigt med att utveckla konkreta beteende kopplat till bolagets värdegrund H.E.R.O – Happy, Explore , Ready och Open. Under hösten har 17 så kallande HERO-ambassadörer från hela landet och samtliga affärsområden utsetts och under november arbetar de tillsammans föratt ta fram konkreta beteenden som ska definiera HERO. Arbetet kommer alla på Vinnergi få ta del av och rösta på under november månad. Resultatet presenteras på den interna digitala AW 26/11.

I senaste avsnittet från Vinnergi diskuterar marknadschef Alexander Åkerberg Vinnergis företagskultur och vikten av att vara ett värderingsstyrt bolag tillsammans med de tre kollegorna med Sophia Ericsson som är HR-chef, Magnus Åkerman Handläggare och Jennie Svensson ekonomiavdelningen. Vi diskuterar också hur Vinnergi valt att göra för att identifiera konkreta beteende kopplat till värdegrunden H.E.R.O och hur dessa kan implementeras i den dagliga verksamheten.

Titta:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=FcEBCM0TTng

Lyssna:
Spotify: https://open.spotify.com/show/7inmMBT3GDAfRKWFARTJbw
iPhone: https://podcasts.apple.com/se/podcast/vinnergi-podcast/id1499455223
Android: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL3Zpbm5lcmdpL2ZlZWQueG1s