E.ON ser nya bredden hos Vinnergi
– tecknar brett ramavtal för teknikkonsulttjänster

Teknikkonsultföretaget Vinnergi har tecknat ett flerårigt ramavtal med E.ON avseende konsulttjänster inom kommunikation, elkraft och fastighetsteknik. Avtalet täcker in Vinnergis samtliga affärsområden och är ett kvitto på att företagets tillväxtresa och kompetensbreddning uppskattas hos kunderna. Vinnergi har idag drygt 300 medarbetare på 24 orter och är regionalt tillgängliga för samtliga E.ONs etableringar.

Vinnergi och E.ON har tecknat ett ramavtal från 1 februari 2021 till sista januari 2024 med option på ytterligare ett år.

– Det känns otroligt stort att vi har slutit ett nytt och stort ramavtal med E.ON som var bolagets första kund för drygt 15 år sedan och då inom dokumentation. Nu går vi in i en ny fas tillsammans där vi får möjlighet att fortsätta växa och erbjuda hela vårt kunderbjudande, berättar Henrik Johansson affärsområdeschef på Vinnergi Power.

Ramavtalet med E.ON avser konsulttjänster inom sju olika segment Bygg & Anläggning, Dokumentation, Elkraftteknik, Operativ IT, Projektstyrning, Tillstånd & Mark samt Administrativa och tekniska konsulttjänster.

– Ramavtalet är speciellt för oss då vi har med nästan var tredje vinnergi-konsult i anbudet. Vi kommer stötta med planering av nätinfrastrukturen och lokalnätsprojektering men även med vår kompetens inom IT, fiber, dokumentation och fastighetsteknik. Det avslöjar hur mycket vi har vuxit de senaste åren och utvecklats för att kunna erbjuda en bredare leverans, fortsätter Henrik Johansson.

Idag omsätter Vinnergi omkring 330 miljoner kronor och har drygt 300 medarbetare på 24 olika orter och är tillgängliga regionalt för E.ON samtliga etableringar. Vinnergi har en tydlig tillväxtstrategi och en vision om att bli Sveriges bästa teknikkonsultbolag inom telekom, elkraft och fastighetsteknik och att bygga de infrastrukturer som samhället behöver i framtiden.

– Vi har satt våra ambitioner och planer nerifrån och upp genom hela organisationen ända upp till styrelse och ägare. Vi ska bli dubbelt så stora och dubbelt så bra. Framgången med ramavtalet med E.ON är ett kvitto på att vi lyckats sammanfläta våra affärsområden i kombination med vi fortsätter utveckla vår starka regionala närvaro, avslutar Pierre Wallgren vd Vinnergi.

För mer information, kontakta gärna
Henrik Johansson, Affärsområdeschef Power
+46 70 191 9039
henrik.johansson@vinnergi.se

Pierre Wallgren, vd Vinnergi
pierre.wallgren@vinnergi.se
070939 6964

Vinnergi är ett teknikkonsultbolag med 300 medarbetare och en omsättning på 330 miljoner kronor. Företaget bildades år 2019 efter sammanslagningen av elkonsultbolaget Ikkab och teknikkonsultbolaget We-consulting. Idag finns Vinnergi på 24 orter i Sverige samt i Oslo och erbjuder konsulttjänster inom samhällsinfrastruktur som kommunikation, elkraft och fastighetsteknik. Bolaget, som har sitt huvudkontor i Linköping, ägs till 40 procent av medarbetarna.