Tillstånd & rättigheter

Inom tillstånd & rättigheter jobbar vi främst med avtalshantering, värdering och tillståndsansökningar. Vi är stöd åt markägare och olika kunder.

Exempel på tjänster inom tillstånd & rättigheter:

  • Tillståndshantering
  • Markvärdering
  • Inskrivning av markupplåtelseavtal
  • Utbetalning
  • MKB
  • Koncessionansökningar