Välj en sida

Projektering för Kvarteret Smygmaskan

Sjöfruskolan Umeå

Plats: Hyllie, Malmö
Uppdragsgivare: RSA EL, Malmö
Beställare: MKB
Totalentreprenör: Treano Bygg AB
Segment: Bostäder
Period: Februari 2020 – Augusti 2020

Kontakt Vinnergi

Namn: Magnus Hägg
Telefon: +46 70-064 38 47
Mail: magnus.hagg@vinnergi.se

Beskrivning av projektet

I Hyllie bygger MKB ett halvt kvarter med bostäder inom fastigheten Smygmaskan 2. Under detta projekt har Vinnergi ansvarat för projektering av el-och teletekniska system för data, kabel-TV samt passageanläggning. Projektet innefattade nybyggnation av 75 hyresrätter och var det första projektet vi genomförde i samarbete med RSA-EL.Bild: Sjögren Arkitekter AB som gjorde förfrågningsunderlaget för projektet

Exempel på tjänster för Projektering för Kvarteret Smygmaskan

Planritningar

  • Kanalisation
  • Kraft
  • Datanät (fiber, data)
  • IMD-mätning
  • Passersystem
  • Belysning
  • Kabel-TV

”Smygmaskan är Vinnergis första projekt i samarbete med RSA och vi är otroligt stolta över att ha vunnit deras förtroende”, säger Magnus Hägg Vinnergi Malmö.

Vill du veta mer?

  Växel: +46101024400