Plats: Hyllie, Malmö
Uppdragsgivare: RSA EL, Malmö
Beställare: MKB
Totalentreprenör: Treano Bygg AB
Segment: Bostäder
Period: Februari 2020 – Augusti 2020

Kontakt Vinnergi

Namn: Magnus Hägg
Telefon: +46 70-064 38 47
Mail: magnus.hagg@vinnergi.se

Beskrivning av projektet

I Hyllie bygger MKB ett halvt kvarter med bostäder inom fastigheten Smygmaskan 2. Under detta projekt har Vinnergi ansvarat för projektering av el-och teletekniska system för data, kabel-TV samt passageanläggning. Projektet innefattade nybyggnation av 75 hyresrätter och var det första projektet vi genomförde i samarbete med RSA-EL.

Bild: Sjögren Arkitekter AB som gjorde förfrågningsunderlaget för projektet

Exempel på tjänster för Projektering för Kvarteret Smygmaskan

Planritningar
 • Kanalisation

 • Kraft
 • Datanät (fiber, data)

 • IMD-mätning

 • Passersystem

 • Belysning
 • Kabel-TV

”Smygmaskan är Vinnergis första projekt i samarbete med RSA och vi är otroligt stolta över att ha vunnit deras förtroende”, säger Magnus Hägg Vinnergi Malmö.

Våra tjänsteområden för Projektering för Kvarteret Smygmaskan

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Projektering för Kvarteret Smygmaskan

 • Vinnergi segment bostäder

  Bostäder

  Framtidens bostäder ställer höga krav på energieffektivitet, möjliggörande för kommande tekniska lösningar och hållbarhet. På Vinnergi är...