Samuel Björnkvist Vinnergi Power

Samuel Björnkvist

Kajsa Sjölander

Magnus Åkerman Vinnergi Malmö

Magnus Åkerman

Miriam Finke Vinnergi Rail

Miriam Finke

Kajsa Sjölander, Magnus Åkerman, Miriam Finke och Samuel Björnkvist på Vinnergi

Fyra medarbetare inom olika affärsområden intervjuas för att ta pulsen på hur året varit. Vinnergi investerade tungt under pandemin men visar trots det en branschledande omsättningstillväxt och god lönsamhet. Några exempel på investeringar är nytt affärssystem, nya affärsområdet Rail, nya etableringar, flera koncernövergripande ramavtal, förvärv av Elluminatus, lansering av Fiberfabriken och så konkretiserades värdegrunden H.E.R.O. genom att medarbetarna identifierade och röstade fram specifika och mätbara HERO-beteenden som arbetas in i organisationens processer. Sedan starten för snart två år sedan har Vinnergi nu fler än 100 nya kollegor, visar en lysande framdrift och gjorde ett resultatmässigt all-time high under våren. Vinnergi gasade när många bromsade. Om tre år ska bolaget bli dubbelt så stora och dubbelt så bra. Nu söker Vinnergi efter rätt personer med rätt värderingar som vill utvecklas med bolaget som sätter både medarbetaren och affären i fokus. Bolaget ägs nämligen till 40 procent av medarbetarna och det finns det goda skäl för.

Psst! Vi har just nu flera lediga tjänster över hela Sverige och vi räknar dessutom med att under det kommande året anställa över 100 personer. Bli en av oss!

Till karriär-sidan

Samuel Björnkvist om kraftansträngningen på Power

Affärsområdet Power har lyckats ställa om från ett par stora kundberoenden till att få in massor av nya kunder, fler tjänsteområden där de redan tar ledande positioner på marknaden. Dessutom finns nu rekordstora och mycket spännande ramavtal med E.ON och Vattenfall på plats som Power redan börjar agerat på. Första halvåret 2021 visar en betydande tillväxt och en stark grundaffär. Samuel Björnkvist har gått på som ny Teamledare för stationer i väst men är även med i projekt mot kund. Hans fokus ligger på projektering, konstruktion och provning av ställverk och har personalansvar för åtta medarbetare. Dessutom är Samuel biodlare. Sommarperioden runt midsommar innebär honungsskörd då det blir några intensiva dagar med slungning och att tappa upp honung på burkar.

Hur hjälper vår värdegrund HERO dig i arbetet?

Företagskulturen inom Vinnergi passar mig jättebra. Jag är nyfiken och tycker om att utforska nya möjligheter, både inom affärer, tjänster och för personlig utveckling. Eftersom Vinnergi arbetar med medarbetaren i fokus får jag möjlighet att utforma min egen roll i företaget vilket gör att det känns roligt att gå till jobbet!

Samuel Björnkvist Vinnergi Borås

Hur är det på affärsområdet Power?
Det fantastiskt roligt och utvecklande på Power och särskilt inom stationsområdet. Vi har många nya projekt på gång och efterfrågan på våra tjänster ökar hela tiden. Vinnergi är ett medarbetarägt bolag och genom den modellen så får vi som arbetar på Vinnergi vara med och forma bolaget till den arbetsplats som vi vill ha. Det tycker jag är det som gör Vinnergi spännande och utvecklande som arbetsplats!

Hur har ditt senaste arbetsår varit?
Det senaste året har vi jobbat mycket för att få en inriktning mot regionnät på plats.  Den största resan gjorde vi i väst nu i mars då vi bildade en helt ny avdelning, Stationer väst, där jag nu är Teamchef. På tre månader har vi gått från tre till åtta anställda vilket känns jättekul!

Har ni behövt göra några kraftansträngningar?
Den senaste månaden har jag arbetat med att hitta ett nytt kontor till Vinnergi i Trollhättan. Det har varit en intensiv process eftersom vi var tvungna att ha en lösning på plats innan semesterperioden drar igång. Nu har allt fallit på plats och vi har hittat bra lokaler. Med nyrekrytering av tre medarbetare i regionen så kommer Vinnergi att återetablera sig i Trollhättan och genom denna satsningen kommer vi närmare kunden och kan erbjuda hela tjänsteerbjudandet från Power.

Hur hjälper vår värdegrund HERO dig i arbetet?
Vår företagskultur passar mig jättebra. Jag är nyfiken och tycker om att utforska nya möjligheter, både inom affärer, tjänster och för personlig utveckling. Eftersom Vinnergi arbetar med medarbetaren i fokus får jag möjlighet att utforma min egen roll i företaget vilket gör att det känns roligt att gå till jobbet!

Samuel Björnkvist biodlare och teamchef Stationer Väst

Kajsa projektleder stamnätsutbyggnad åt Svenska kraftnät

I en tid av upptrappning inför den stundande 5G-utrullningen står Vinnergi rustade och lyckas samtidigt med nya åtaganden som vi tidigare aldrig varit i närheten av. I kombination av nya affärsmodeller, bredare kompetens och medarbetare som utvecklar och utvecklas tillsammans med våra kunder hittar vi nya vägar till gemensam framgång. Ett bra exempel är Kajsa Sjölander på Sundsvallskontoret som har arbetat med telekom i över 20 år men sedan 2015 arbetat på uppdrag åt Svenska Kraftnät där hon jobbar med upphandlingar och projektledning av stationsutbyggnader.

Kajsa Sjölander på golfbanan.

Kajsa om smart tillväxt utan att tappa grunden och välmåendet

Vinnergi är ett företag som växt kolossalt mycket på kort tid, resultaten ser inte ut att ge vika heller. Men vi måste komma ihåg att det är vi själva som påverkar dem. Lutar vi oss tillbaka så blir resultatet därefter. Vi måste också komma ihåg att vi behöver vila och må bra både gemensamt och för oss själva. Jag tycker det är viktigt att vi även förvaltar det vi har väl, så att vi inte bara håvar in nya affärer och glömmer det som redan finns hos oss.

Kajsa Själander på Vinnergi Sundsvall

Vad gör affärsområdet Communicate för SVK?
Vi är ett glatt gäng på Sundsvallskontoret som normalt sett jobbar ute hos kunden på Svenska kraftnät. Vi är mest projektledare som jobbar med lednings- och stationsutbyggnader på stamnätet. Men vi är också några som jobbar med dokumentation och ekonomistyrning.

Vad har varit roligast under det senaste arbetsåret?
I april förra året fick jag en förfrågan om att på nytt kliva in som projektledare i underhållsupphandlingen som Svenska Kraftnät jobbade med. Jag arbetade med den föregående underhållsupphandlingen och fick nu på nytt frågan vilket kändes jätteroligt. Upphandlingen är väldigt omfattande och stor då den innefattar underhåll på stamnätet för sju år framåt. För mig har det inneburit lite dubbelarbete då jag redan satt med några stationsprojekt som befann sig i utförandefas. Men det har fungerat bra, då dessa vart i lugna perioder så har upphandlingen vart mer intensiv och vice versa. Efter att upphandlingen blev klar i höstas så fick jag även möjligheten fortsätta med implementationen som fortgick under våren.

Har året inneburit några kraftansträngningar?
Året har varit intensivt och har gett mig mycket arbetsglädje med med fina kollegor. Jag gillar att jobba med många människor och knyta ihop delar till att bli ett gott resultat i slutänden. Att vi dessutom fått mycket fin respons ifrån olika håll för det arbete vi lägger ner ger en enorm energi-boost att ta med sig vidare i bagaget. Då kan jag med lätta steg ta mig an nya utmaningar.

Hur ser du på framtiden för Vinnergi?
Vinnergi är ett företag som växt kolossalt mycket på kort tid, resultaten ser inte ut att ge vika heller. Men vi måste komma ihåg att det är vi själva som påverkar dem. Lutar vi oss tillbaka så blir resultatet därefter. Vi måste också komma ihåg att vi behöver vila och må bra både gemensamt och för oss själva. Jag tycker det är viktigt att vi även förvaltar det vi har väl, så att vi inte bara håvar in nya affärer och glömmer det som redan finns hos oss.

Hur hjälper värdegrunden HERO i arbetet?
Jag är oftast en rätt glad person så det kommer liksom av sig själv, att upptäcka och anta utmaningar är alltid roligt. Jag gillar att lära mig nya saker. Jag försöker in i det längsta alltid lösa problem konstruktivt. Dialogen blir så mycket trevligare och lättare då.

Magnus Åkerman, handläggare för el- och teleinstalltioner och H.E.R.O.-ambassadör

I en pandemi som har satt avtryck på marknaden fortsätter affärsområdet Living att växa som leverantör och arbetsgivare. Ambitionen är hög och den är tydlig och det levereras enligt plan i alla delar. Att utveckla och utvecklas i nära dialog med kund och medarbetare och bygga starka team och leveranser bidrar starkt här och nu och i vår långsiktiga ambition. Magnus jobbar som handläggare för el- och teleinstallationer och både projekterar och utför beskrivningsarbete. Sedan han började som konsult för sex år sedan så har han valt att arbeta med framför allt telesystemen och han är certifierad inom både brandlarm och talat utrymningslarm. Dessutom är Magnus engagerad i arbetet med Vinnergis värdegrund som H.E.R.O.-ambassadör och var med och tog fram de konkreta beteendena kopplat till kärnvärdena.

Om arbetet att ta fram konkreta beteenden för H.E.R.O.

Det kändes jättebra att vara med att sätta riktiga ord på våra kärnvärden Happy, Explore, Ready och Open. Då företagskulturen påverkar hur vi trivs, utvecklas och hur vi känner vi kan bidra till bolagets utveckling så är det jätteviktigt både för oss som jobbar här, framtida rekryteringar samt även för bolaget.

Magnus Åkerman på Vinnergi Malmö

Magnus Åkerman Vinnergi Malmö

Magnus Åkerman med en HERO-mugg i soffan på det nya Malmökontoret.

Vad gör du om dagarna?
Jag jobbar som handläggare för el- och teleinstallationer. I mitt fall innebär det att jag både projekterar och utför beskrivningsarbete. Sen jag började som konsult för sex år sedan så har jag valt att arbeta med framförallt telesystemen. Jag är certifierad inom både brandlarm och talat utrymningslarm.

Hur har resan varit sedan starten på Vinnergi och Living i Malmö?
Det har varit en utmanande och lärorik tid. Vår avdelning har vuxit med rekordfart och vi har gjort det tillsammans.

Vad har varit roligast under det senaste arbetsåret?
Det har varit att få vara en del av en nystartad avdelning. Jag har fått utföra projekt som jag inte gjort tidigare. Varit en del av utvecklingen av HERO-arbetet arbetet med affärsområdet nya rollindelning.

Hur ser du på framtiden för Vinnergi?
Jag ser med stor spänning framemot vår fortsatta tillväxtresa på Vinnergi. Vi har goda utvecklingsmöjligheter och ska fortsätta samarbete mellan alla kontor, affärsområden och verksamheter för att stärka vår konkurrenskraft.

Hur upplevde du att vara en aktiv del som HERO-ambassadör i att ta fram konkreta beteenden för HERO?
Det kändes jättebra att vara med att sätta riktiga ord på våra kärnvärden Happy, Explore, Ready och Open. Då företagskulturen påverkar hur vi trivs, utvecklas och hur vi känner vi kan bidra till bolagets utveckling så är det jätteviktigt både för oss som jobbar här, framtida rekryteringar samt även för bolaget.

Hur hjälper vår värdegrund HERO dig i ditt arbete?
Det gör att jag personligen får mycket arbetsglädje, vi roligare tillsammans och stärker vår vi-känsla. Kärnvärdena leder oss att fortsätta vara nyfikna, väl förberedda, lyhörda med  öppen och rak kommunikation.

Miriam Finke på nystartade affärsområdet Rail

Mitt i en minst sagt kaosartat pandemi-vardag satsade Vinnergi att på mindre än ett år bli en etablerad leverantör på järnväg till Trafikverket för att ta vår samlade kompetens till en helt ny marknad med stor potential. Järnväg och vägnätet står inför betydande investeringar som kommer i grunden att förändra vårt samhälle och hur vi transporterar oss och där kommer Vinnergi vara med och aktivt bidra och göra det smart. Miriam Finke arbetar som uppdragsledare och är med och driver projekt mot Trafikverket vilket innebär att hon ofta är i möte med Trafikverket för att diskutera framdriften i projektet, ekonomi, tidplan men även tekniska lösningar.

Går resan som på räls?

Det går som tåget! Oftast enligt tidtabell men ibland med några stopp längs vägen. Vi driver projekt och sätter strukturer och rutiner under tiden vilket innebär att vi ibland behöver lösa problem medan tåget rullar. Det kan bli snabba vändningar och det gäller att vara flexibel och ha ett lösningsorienterat fokus. Resan går smidigare och smidigare för varje dag!

Miriam Finke på Vinnergi Rail

Miriam Finke Vinnergi Rail

Miriam Finke önskar glad sommar från Höga kusten

Hur är det på nya affärsområdet Rail?
Det är toppen! Det är riktigt härlig stämning i gruppen och alla är så motiverade att göra ett bra jobb och utvecklas och bli bäst på det vi gör!

Hur har du utvecklats det senaste året?
Jag har lärt mig otroligt mycket på ganska kort tid, både om järnväg i allmänhet men även om de olika skedena i Trafikverkets projekt, om anbud och i synnerhet om vikten av att sätta strukturer och rutiner och att sen arbeta efter dem.

Vad gör du om dagarna?
Främst arbetar jag som uppdragsledare och är med och driver projekt mot Trafikverket, det innebär att jag ganska ofta har möte med Trafikverket där vi diskuterar framdriften i projektet, ekonomi, tidplan men även tekniska lösningar.
När jag inte arbetar med projekten så hjälper jag till att räkna på anbud samt planera inför avdelningens framtid, främst med fokus på strukturer och arbetssätt. Vi har alla i gruppen olika bakgrund med olika erfarenheter och vi arbetar ständigt med att hitta en gemensam väg framåt.

Har resan gått som på räls?
Det går som tåget! Oftast enligt tidtabell men ibland med några stopp längs vägen. Vi driver projekt och sätter strukturer och rutiner under tiden vilket innebär att vi ibland behöver lösa problem medan tåget rullar. Det kan bli snabba vändningar och det gäller att vara flexibel och ha ett lösningsorienterat fokus. Resan går smidigare och smidigare för varje dag!

Hur ser framtiden ut inom järnväg?
Det är mycket på gång inom järnväg just nu, och även framöver, vilket gör att framtiden ser ljus ut! Det kommer finnas att göra vilket vi ser väldigt mycket fram emot!

Hur hjälper vår värdegrund HERO dig i arbetet?
HERO hjälper oss som företag att tydliggöra och konkretisera den kulturen vi vill ha inom bolaget, kollegor emellan. Att sätta ord på, och ge exempel på konkreta saker att säga eller göra hjälper oss att bli vardagshjältar och skapa en härlig arbetsmiljö tillsammans.

Nyfiken på mer – Kontakta gärna oss!

Vill du få mer information,  veta mer om vår plan och hur vi är som arbetsgivare, kontakta gärna en medarbetare nära dig – vi finns nästan alla på LinkedIn. Eller så kopplar du ihop os sförutsättningslöst via våra karriärplattform. Då får du information om jobb och ökar dina chanser att stå ut från mängden. Vi växer och ska bli dubbelt så stora och bra på tre år.  Bli en av oss!

0 e-NPS
Våra medarbetare trivs på jobbet
0 %
av bolaget ägs av medarbetarna
0 orter
Regionalt starka över hela Sverige

Lediga tjänster inom samtliga affärsområden