Plats: Jönköping
Uppdragsgivare: Jönköping kommun
Segment: Utbildningslokaler
Period: 2019-2021

Kontakt Vinnergi

Namn: Ulf Andersson
Telefon: +46 708 175 148
Mail: ulf.andersson@vinnergi.se

Beskrivning av projektet

Vinnergi har på uppdrag av Jönköpings kommun stöttat i om-och tillbyggnation av Torpaskolan i Jönköping. Skolan utökas med en ny flygel och matsal i liknande stil som den befintliga byggnaden för att bevara dess atmosfär. Projektet omfattade även ombyggnad av storkök, ombyggnad av vindsplan ovan idrottshallen till att bli personalutrymmen samt ombyggnad av skolgård.

Skolan rymmer 440 elever från förskoleklasser till årskurs 6 samt åtta fritidshemsavdelningar. Projektet har genomförts under pågående verksamhet, en utmaning som kräver precis planering för att genomförandet ska ske utan att hindra verksamheten. I projektet ingick samtliga installationstyper för el, tele och säkerhet.

Planritningar
 • Kanalisation

 • Kraft
 • Belysning
 • Brand
 • Teletekniska system
 • Säkerhet
 • El för styr

Våra tjänsteområden för Torpaskolan i Jönköping

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Torpaskolan i Jönköping

 • Vinnergi segment utbildningslokaler

  Utbildningslokaler

  Vi på Vinnergi har stor erfarenhet att framtidssäkra både befintliga och nya utbildningslokaler, med trygga...