Projektering av el- och teletekniska system

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Nya infallsvinklar och bred erfarenhet

Vi är elingenjörer med samlad erfarenhet och bakgrund från samhällets alla delar, vilket gör att vi alltid finner nya infallsvinklar och innovativa lösningar. Vi hjälper våra kunder identifiera framtida behov och projekterar de tekniker och lösningar som är bäst anpassade för respektive projekt.

Ljusdesign

Vi har bred och mångårig expertis inom ljusdesign, där vi med vår erfarenhet och ständigt uppdaterade omvärldskoll alltid skapar smarta belysningslösningar som uppfyller kundens önskningar och behov. Exempelvis erbjuder tjänster inom KNX med certifierad konstruktör. Vi projekterar smarta styrsystem, med IOT och framtidens möjligheter i fokus.

Certifierade brandlarmsingenjörer

Vi har alltid certifierade erfarna brandlarmsingenjörer tillgängliga i alla projekt och delar av projektering, för att säkerheten alltid ska hamna först.

Passage- och inbrottssystem

Inom passage- och inbrottssystem har vi bred kunskap och projekterar de lösningar och system kunden vill ha och behöver.

Hissexperter

Vi är mångåriga experter inom hissar och hittar alltid lösningar för nya såväl som befintliga byggnader.

Referensprojekt för projektering av el- och teletekniska system

2020-09-29T10:20:22+02:00

Kvarteret Ådan Väster i Lund

Projektering av kvarteret Ådan Väster i Lund Projektet Ådan ska byggas i den attraktiva stadsdelen Väster i Lund och består av yteffektiva 2:or och 3:or. Ådan är ett lågenergihus och byggnaden har solceller på taket. Byggmästar'n i Skåne är totalentreprenör åt LKF AB. Vi projekterar för RSA-EL. Vi har projekterat

2020-06-26T12:28:33+02:00

Ombyggnation på Campus Vipan i Lund

Ombyggnation av Campus Vipan i Lund Entreprenadsform: Partnering Beställare: Lundafastigheter Totalentreprenör: PEAB Elentreprenör: ApQel På Campus Vipan byggnad N31 ska ombyggnation av befintlig byggnad utföras. El-entreprenaden omfattar demontering samt nya installationer inom byggnad N31 för kanalisation och spänningsutjämningssystem, kraft, belysning, tele, data, brandlarm, talat utrymningslarm och säkerhetssystem samt utemiljöer.

2020-09-29T10:17:33+02:00

Projektering el- och telesystem för kvarteret Löpöglan i Malmö

Projekt i samarbete med RSA-EL i Malmö. Veidekke Entreprenad bygger åt Riksbyggen. Vi projekterar el- och telesystemen och data samt passageanläggning med porttelefon och tagg-läsare. ”Löpöglan i Hyllie är Vinnergis andra projekt med RSA-EL och vi är oerhört glada för fortsatt förtroende, säger Magnus Hägg Vinnergi Malmö.” FAKTA 44

2020-09-29T10:18:01+02:00

Projektering el- och telesystem för kvarteret Smygmaskan

Kvarteret Smygmaskan i Hyllie I Hyllie bygger MKB ett halvt kvarter med bostäder inom fastigheten Smygmaskan 2. Erlandsson Bygg är upphandlade som totalentreprenör åt MKB. Vi projekterar vårt första projekt för RSA-EL. Vi har projekterat el- och telesystemen för data, kabel-tv samt passageanläggning. ”Smygmasken är Vinnergis första projekt i

2020-06-23T08:50:29+02:00

Belysningsförslag för innergård på skola i Jönköping

Belysningsförslag för innergård på skola i Jönköping Belysningsförslag till skola i Jönköping på uppdrag av Jönköpings kommun. Förslaget innefattar ljusdesign med beräkning och förslag på armaturer.  Förslaget är designat i DIALux en mjukvara för ljus och belysningsplanering. Uppdraget är att "Lysa upp gården så att det blir välkomnande.”  Belysning av