Obs! Sedan 1/12 2023 är Maintrac en del av Vinnergi, och hete numera Vinnergi Systems.

Teknikexperten  Maintrac  har uppgraderat stadsnäten i Borlänge och Falun. De nya näten kommer erbjuda både kapacitet och tillgänglighet  i världsklass  för de över 21 000 anslutna hushållen  och företagen  i regionen. Maintrac har ansvarat för design, hårdvara och migrering till det nya nätet för Borlänge och Falu stadsnät.

Migreringen av Borlänge och Falu corenät blev färdigt den 31 augusti färdigt och med den uppdaterade och toppmoderna bredbandsinfrastrukturen kommer de  över 20 000 anslutna hushållen och företagen i Borlänge och Falun att kunna ta del av mer stabilt och robust internet som är upp till tio gånger snabbare.

– Stadsnät som Borlänge och Falun som satsar på att öka kapacitet och tillgänglighet för att underlätta vardagen för hushållen och företagandet i regionen ligger helt rätt i tiden. Inte minst har det senaste året med pågående pandemi påvisat hur viktigt en väl fungerande och digital infrastruktur är, säger Bo Plym vd på Maintrac

Maintrac  är  teknikexperten som  levererar tjänster, hård- och mjukvara till Sveriges stadsnät.  Idag arbetar  bolaget  med drygt 50 stadsnät med över 600 000 anslutningar över hela Sverige, Norge, Spanien och Tyskland. Tillgång till stabilt internet med  hög hastighet är någonting som både hushåll och företag förväntar sig i dagens uppkopplade samhälle. I och med  det ökade  behovet av  stabilt  bredband med hög kapacitet, så  behöver  stadsnäten uppgradera sina nät.

– Maintrac  är en trygg teknikpartner sedan många år och vi samarbetar nära med varandra. Förutom att köpa hårdvara använder vi även flera av deras egenutvecklade mjukvaror som Flow, MSM och Access. Att uppgradera nätet till nästa generation är ett viktigt beslut för att vi ska kunna fortsätta leverera på morgondagens förväntningar från hushållen och företagen i regionen, säger Tommy Åsberg  på Borlänge och Falu stadsnät.

I det nya corenätet är kapaciteten utökad till 100Gb/s på alla länkar med utrymme för framtida expansion. Nätet bygger på Nokias beprövade MPLS-routrar och BNG från 7210-SAS och 7750-SR plattformarna. Nyttan med uppgraderingen för invånarna blir ett mer stabilt och robust internet som möter framtidens kapacitetskrav.

– Maintracs vision är att koppla ihop teknologi till livet, och det gör vi genom att  vara  den  bästa teknik experten  för stadsnät. Vi har samarbetat med Borlänge i snart åtta år och att vi fått förtroendet att uppgradera deras stadsnät är ett bra kvitto på ett långsiktigt partnerskap, avslutar Bo Plym.

För mer information, kontakta gärna:
Bo Plym, affärsområdeschef Vinnergi Systems (tidigare vd  Maintrac)
bo.plym@vinnergi.se
070 291 65 64‬

Tommy Åsberg,  produktansvarig på Borlänge Falu Stadsnät
tommy.asberg@borlange-energi.se
0243-731 75