Obs! Sedan 1/12 2023 är Maintrac en del av Vinnergi, och heter numera Vinnergi Systems.

Teknikexperten Maintrac har fått i uppdrag att leverera nätverksutrustning och mjukvarorna Flow, MSM och Access samt flera drifttjänster till Trollhättans stadsnät. Med Maintrac som teknikpartner kommer Trollhättan Energi att kunna hantera sitt stadsnät på ett smartare sätt vilket förenklar den dagliga driften, förbättrar säkerheten och ger ökade möjligheter att effektivare bygga ut stadsnätet. Maintrac kommer även att stötta i arbetet med migreringen från nuvarande lösningar och med drifttjänster som övervakning, support, datalagring och beredskap.

Maintrac är teknikexperten som levererar allt för Sveriges stadsnät. Idag arbetar bolaget med drygt femtio stadsnät med över 600 000 anslutningar över hela Sverige. Den egenutvecklade mjukvaran Flow är redan hjärtat och hjärnan i över 40 stadsnät runt om i Sverige och i Europa. Trollhättan Energi AB, som utvecklar, bygger och underhåller infrastrukturen i Trollhättan och ansvarar för stadsnätet har nu valt Maintrac som teknikpartner för både mjukvara samt support och beredskap

– Vi är glada över att förtroende att bli teknikpartner till Trollhättan Energi och leverera vår egenutvecklade mjukvara, hårdvara och i stort sett samtliga av våra tjänster. Vi kommer därmed helhjärtat kunna stötta dem i deras arbete med integration, automation och driftsäkerhet. Maintrac Flow är extremt flexibelt och ger Trollhättan förutsättningarna att själva minska handpåläggning och integrationskostnader och i stället fokusera mer på kärnverksamheten, säger Bo Plym vd på Maintrac.

Trollhättan Energi stadsnät har efter en noggrann utvärdering valt att lämna nuvarande lösningar och leverantörer till förmån för att samverka långsiktigt med Maintrac. Fibernätet består idag av totalt över 10 000 användare och Trollhättan Energi planerar att utveckla stadsnätet och dess tjänster för stadens medborgare och näringsliv.

– Anledningen till att vi valt Maintrac som teknikpartner är vi vill ha en helhetsleverantör som kan leverera hårdvara, ett modernt system med API-stöd samt support och beredskap på både systemet och nätet. Vi kommer kunna hantera Trollhättans stadsnät på ett effektivare sätt vilket förenklar den dagliga driften, ökar säkerheten och ger bättre möjligheter att effektivare bygga ut det. Maintrac kommer även att stötta i arbetet med migreringen från nuvarande lösningar och med tekniktjänster som övervakning, support, datalagring och beredskap, berättar Tom Nordal stadsnätschef på Trollhättan Energi.

Trollhättan stadsnät är en av flera kunder som väljer Maintrac Flow. Mjukvaran är resultatet av flera års utveckling och prototyping i nära samarbete med några av Maintracs kunder som kände sig mogna för ett system som ökar möjligheten till egen anpassning utan höga kostnader, enkla integrationer samt snabb implementering. Systemet gör det även möjligt att integrera ingående hårdvara och anpassa drifttjänster så att nätet blir mer redundant, självläkande och med en effektiv drift.

– Maintrac Flow är en plattform som använder moderna ramverk, öppen källkod och är byggd för agil användning. Här får användaren själv kontrollen att skapa egna funktioner. Bara fantasin – inte systemet – sätter gränser för möjligheterna, avslutar Bo Plym.

För mer information, kontakta gärna:

Bo Plym, affärsområdeschef Vinnergi Systems 8tidigare vd Maintrac)
bo.plym@vinnergi.se
070 291 65 64

Tom Nordal, Stadsnätschef Trollhättan Energi AB
tom.nordal@trollhattanenergi.se
0520-49 79 18.