Obs! Sedan 1/12 2023 är Maintrac en del av Vinnergi, och heter numera Vinnergi Systems.

Under 2022 kommer Bjäre Kraft uppgradera corenätet i sitt stadsnät tillsammans med teknikexperten Maintrac. Kapaciteten i det nya corenätet ska utökas till 100 Gb/s och bygga på Nokias kraftfulla BNG, för att kunna erbjuda tillgänglighet i toppklass för alla anslutna hushåll och företag.

Det uppkopplade samhället ställer ökade krav och förväntningar på tillgången till stabilt internet med hög hastighet, från både hushåll och företag. Därför behöver stadsnäten uppgradera sina nät. Under 2022 kommer Bjäre Kraft bygga om och uppgradera stadsnätet i nordvästra Skåne tillsammans med teknikexperten Maintrac. Det nya corenätet kommer erbjuda både kapacitet och tillgänglighet i toppklass för de cirka 35 000 anslutna hushållen och företagen.

– Att uppgradera nätet till nästa generation är ett viktigt steg för att få ett stabilt fundament. Tack vare det kommer vi kunna fortsätta leverera på morgondagens förväntningar från hushållen och företagen i regionen. Maintrac är en trygg teknikpartner och helhetsleverantör sedan några år och vi samarbetar nära varandra. Tillsammans kan vi skapa nya lösningar inom många olika områden. Maintrac har både kompetens, system och erfarenhet som är mycket bra komplement till våra egna resurser, säger Johan Thell, teknik- och utvecklingschef på Bjäre Kraft.

I det nya corenätet ska kapaciteten utökas till 100 Gb/s på alla länkar, med utrymme för framtida expansion. Nätet kommer bygga på Nokias kraftfulla BNG i 7750-SR-s serien samt MPLS-routrar från 7250 IXR serien.

– Bjäre Kraft är en mycket spännande kund i och med att de även är tjänsteleverantör. I kombination av en mycket ambitiös agenda om att skapa nya tjänster för det digitala samhället gör det att vi som leverantör får vara delaktiga och bidra till tjänsteutvecklingen. Då vi dessutom delar synen på hur viktig infrastrukturen är för ett hållbart samhälle sporrar vi varandra till nya smarta tjänster. Vi har samarbetat med Bjäre Kraft i snart tio år, men ändå känns det bara som början på ett långsiktigt partnerskap, säger Bo Plym vd på Maintrac.

Bjäres Krafts uppgradering grundar sig på den kravspecifikation som togs fram utifrån workshops och seminarier som genomfördes tillsammans med Maintrac och Vinnergi våren 2021. Syftet var att samla in önskemål från Bjäre Krafts sälj- & marknadsavdelning, önskemål från tjänsteleverantörer samt tekniska önskemål som redundans, driftsäkerhet, kapacitet och automatisering.

För mer information, kontakta gärna:
Bo Plym, affärsområdeschef Vinnergi Systems (tidigare vd Maintrac)
bo.plym@vinnergi.se
070 291 65 64

Johan Thell, teknik- och utvecklingschef Bjäre Kraft
johan.thell@bjarekraft.se
0431-445420

Maintrac är den nya generationen teknikexperter som kombinerar infrastruktur, nätverk och säkerhet i hållbara helhetskoncept för i första hand aktörer inom samhälle, industri, energi och offentlig förvaltning. Idag arbetar Maintrac med drygt 50 stadsnät med över 600 000 anslutningar över Sverige, Norge, Spanien,Tyskland och USA. Maintrac blev utsedd till Superföretag 2016 och Gasell 2017. Bolaget har sitt säte i Linköping och ingår i Vinnergi Holding som till 40 procent ägs av medarbetarna. Resterande del ägs av ägarpartnern Sobro. Maintrac grundades 2005 och består av drygt 30 medarbetare och 400 i koncernen. 

Sedan 1/12 2023 är Maintrac en del av Vinnergi, och heter numera Vinnergi Systems.