Från vänster: Robert Wedmo, Christian Gustafsson och Martin Ansell-Schultz.

Nu fortsätter Vinnergi sin satsning inom förnybar energi. Genom ett nytt samarbetsavtal med det nordiska energibolaget Ilmatar Solar planeras nya, storskaliga solparker i Sverige. Vinnergi kommer att ansvara för prospektering av mark, tillståndshantering, elnätsanslutning och byggnation av interna elnät samt nätstationer.

Ilmatar Solar vill skala upp svenska solparker. Med tydliga hållbarhetsmål ökar energibolaget mängden tillgänglig grön el i Norden. Moderbolaget Ilmatar Energy grundades i Finland och är ett av Nordens största och snabbast växande bolag inom grön energi. Nu satsar de på den svenska marknaden genom dotterbolaget Ilmatar Solar och har valt att ta hjälp av Vinnergi.

– Med Vinnergi som vår förlängda arm blir vi en ännu starkare aktör på marknaden. Hållbarhetstänket finns med i hela processen, från avtal, genom projektering och till själva uppförandet av våra solcellsparker. Vinnergi matchar oss som en stabil och långsiktig samarbetspartner, säger Christian Gustafsson, VD på Ilmatar Solar.

Marknad med solig tillväxt

Vinnergi hjälper solpark- och energilagerutvecklare att accelerera sin tillväxt så att de kan möta den snabbt ökande efterfrågan på solelmarknaden – både i Sverige och inom EU.

– Ilmatar Solar är en spännande samverkanspartner som tar ett långsiktigt ansvar för hela anläggningens livscykel, från byggnation till att även sälja elen till kunder under många år framöver. Deras lärdomar från vindkraftsbranschen tar de med sig och satsar därför direkt på storskalig kraftproduktion i lämplig terräng, säger Martin Ansell-Schultz, affärsutvecklare på Vinnergi.

För mer information, kontakta gärna:

Martin Ansell-Schultz, Vinnergi
martin.ansell-schultz@vinnergi.se
+46730540341

Christian Gustafsson, Ilmatar Solar AB
christian.gustafsson@ilmatarsolar.se
+46709113310

Robert Wedmo, Ilmatar Solar AB
robert.wedmo@ilmatarsolar.se
+46730353524

Framtidsintegratören Vinnergi är en teknikpartner som erbjuder konsulting och tjänster inom samhällsinfrastruktur som telekom, energi och fastighetsteknik. Bolaget är värderingsstyrt med 400 medarbetare på 25 orter och omsätter drygt 480 miljoner kronor. Huvudkontor ligger i Linköping och bolaget är delvis medarbetarägt.