På bilden: Filip Emilsson, produktionschef på Zenita Security och Johan Sjögren, säkerhetsprojektör och uppdragsanvarig på Vinnergi.

Säkerhetsleverantören Zenita Security, del av Prosero Security Group, utökar samarbetet med Vinnergi. Vinnergi får förtroendet att i än större omfattning ta fram tekniska lösningar, projekteringar och dokumentation av de säkerhetssystem och säkerhetslösningar som Zenita Security levererar, för att skapa den säkerhet det smarta samhället kräver.

Leverans och installation av avancerade säkerhetssystem medför höga kravställningar och ett omfattande regelverk, både gällande systemet, dess utformning och funktion, men även projekteringen och dokumentationen. Vinnergi kan leverera specialistkompetens inom säkerhetsprojektering för samtliga discipliner och systemtyper inom fysisk säkerhet, och vet vad som krävs för en komplett och regelmässig leverans.

– Majoriteten av våra specialister har sedan tidigare lång erfarenhet från säkerhetsbranschen bland annat som projektledare, driftsättare, säkerhetstekniker, låstekniker och projektörer. Vi har inte bara erfarenhet av systemen och komponenterna i sig, utan även allt runt omkring som en säkerhetsentreprenör kan ställas inför i samband med leverans och installation. Just dessa praktiska erfarenheter tycker vi är väldigt viktiga, eftersom både systemen och regelverken är komplexa, säger Oscar Frankgard, uppdragsledare och affärsansvarig för Säkerhet på Vinnergi Living.

Nära samarbete med resurser på plats
I samarbetet med Zenita Security är Vinnergi med och arbetar fram olika tekniska lösningar, utför projekteringar och tar fram de ritningar och handlingar som efterfrågas i projekten, inklusive kravställda registreringshandlingar och slutdokumentation. Konsultuppdraget utförs genom en kombination av resurser, både externa och “inhouse”, som sitter på plats och arbetar hos Zenita Security.

– Genom den kombinationen av resurser har vi fått en nära relation till projektledarna och medarbetarna hos Zenita Security, vilket vi verkligen uppskattar! Det ger oss en mycket bra inblick i hur våra kunder vill ha uppgifterna utförda, hur kravställningar och arbetsflöde ser ut, och även möjlighet att tillsammans optimera projekten. I våra samarbeten ser vi alltid till att ha fullt fokus på kunden för att kunna garantera bästa möjliga leverans, säger Oscar.

”Levererar alltid vad de har utlovat”
Zenita Security är en del av Prosero Security Group, Nordens ledande säkerhetskoncern. Efter drygt ett års samarbete med Vinnergi vill Zenita Security nu utöka samarbetet ytterligare med fler resurser och ännu mer omfattande uppdrag. Det innefattar system som inbrottslarm, passerkontrollsystem, kameraövervakning, lås och beslagning, samt brand- och utrymningslarm.
– Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Vinnergi. De förstår vilka krav som ställs och levererar alltid vad de utlovat och i tid. Dessutom är de kostnadseffektiva och lätta att samarbeta med, säger Filip Emilsson, produktionschef på Zenita Security.

Det smarta samhället måste vara säkert
Samtidigt som utbyggnaden av det smarta samhället accelererar, växer behoven av ökad säkerhet. Nya framsteg kräver nya lösningar och Vinnergi arbetar varje dag för att ligga steget före.

– Vinnergi är framtidsintegratören som ska bygga det smarta samhället inom telekom, energi och fastighet. Men! Det smarta samhället måste vara säkert. Samarbetet med Zenita Security är ett fint kvitto på att vårt koncernövergripande affärsinitiativ med säkerhet utvecklas och blir starkare, säger Pierre Wallgren, VD på Vinnergi.

För mer information, kontakta gärna:
Oscar Frankgard.
Tel: 0700 22 94 03
Epost: oscar.frankgard@vinnergi.se

Filip Emilsson – Produktionschef Zenita Security
Tel: 08 602 00 52
Epost: : filip.emilsson@zenita.se