Obs! Sedan 1/12 2023 är Maintrac en del av Vinnergi, och heter numera Vinnergi Systems.

Flera stadsnät väljer Maintracs uppdaterade datalagringstjänst

Teknikexperten Maintrac har fått flera uppdrag att leverera sin uppdaterade datalagringstjänst till stadsnät runt om i Sverige. Med tjänsten sköter Maintrac lagring av trafikdata för internetåtkomst åt stadsnät i en säkerhetsklassad miljö samt hanterar alla förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter som polis och åklagare. Med tjänsten bidrar Maintrac till ett tryggare samhälle genom att hjälpa brottsbekämpande myndigheter att lösa brott, exempelvis barnpornografi, hot, utpressning.

Maintrac är teknikexperten som levererar allt för Sveriges stadsnät. Idag arbetar bolaget med drygt 50 stadsnät med över 600 000 anslutningar över hela Sverige. Sedan den 1 oktober 2019 är alla som tillhandahåller en kommunikationstjänst som exempelvis operatörer och stadsnät återigen skyldiga enligt lag att lagra och lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter.

– Vi placerar utrustning hos stadsnätet som på ett säkert sätt samlar in och hanterar de uppgifter som enligt lag ska lagras. Uppgifterna lagras i vår säkerhetsklassade serverhall under den tiden det enligt lag ska sparas, därefter raderas uppgifterna. Brottsbekämpande myndigheter ställer frågor direkt till oss där vi kontrollerar och tillser att det sker på ett säkert, spårbart och lagenligt sätt säger Bo Plym vd på Maintrac.

Maintrac har tillhandahållit datalagringstjänster under flera år och har nu uppdaterat och förnyat tjänsten efter den nya lagen. Flera av Maintracs kunder väljer nu att uppgradera till den uppdaterade datalagringstjänsten. Av säkerhetsskäl kan bolaget inte gå in på exakt vilka stadsnät som valt att använda tjänsten.

– För våra kunder är det enkelt och tryggt eftersom vi sköter hela datalagringen åt dem. Det är naturligt för oss att fortsätta samarbetet med befintliga kunder samt erbjuda fler att ansluta till vår uppdaterade datalagringslösning. Genom att uppdatera tjänsten säkerställer vi att stadsnäten även fortsättningsvis möter kraven som lagen anger för datalagring. Vi och även våra kunder ser det som en förmån att få bidra till ett tryggare samhälle och en tryggare miljö för alla på Internet genom att bistå polis och åklagare i deras viktiga arbete, säger Lars Tegnemyr Teknikchef på Maintrac.

Det är endast IP-adresser och deras uppkoppling som hanteras vad det gäller internetanvändningen för stadsnäten. Brottsbekämpande myndigheter använder informationen för att spåra misstänkta brottslingar.

– Det råder ibland lite förvirring kring syftet med lagen om elektronisk kommunikation och skyldigheten kring datalagring i Sverige. Det handlar i första hand om att ge brottsbekämpande myndigheter information som gör att de kan exempelvis bekämpa organiserad brottslighet, människohandel och fånga pedofiler. I vissa fall hjälper tjänsten även till vid akuta räddningsuppdrag då personer kan behöva akut hjälp, avslutar Bo Plym.

För mer information, kontakta gärna:
Bo Plym, affärsområdeschef Vinnergi Systems (tidigare vd Maintrac)
bo.plym@vinnergi.se
070 291 65 64